Van de vijftien ‘partnerlanden’ is Indonesië het meest afhankelijk van Nederlandse ontwikkelingshulp.

In 2009 kwam ruim 8 procent van alle internationale hulp aan dit land voor Nederlandse rekening. Dit blijkt uit cijfers van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).

Bezuiniging

Andere landen met een sterke afhankelijkheid van Nederlandse hulp zijn Mali en Benin. Een bezuiniging van 4 miljard euro op ontwikkelingssamenwerking, zoals Geert Wilders onlangs voorstelde, kan voornamelijk voor deze landen grote gevolgen hebben.

Begin dit jaar besloot het kabinet het aantal landen waarmee het een ontwikkelingsrelatie heeft terug te brengen naar vijftien. Het idee is dat de effectiviteit van de hulp omhooggaat bij een lager aantal ‘partnerlanden’. Een kwart van het Nederlandse ontwikkelingsgeld gaat naar dit soort landen.

Visualisatie

Onderstaande visualisatie is een overzicht van het geld dat in de begroting van 2012 is ingeruimd voor de vijftien ‘partnerlanden’ en de drie landen die een overgangsregeling krijgen naar economische samenwerking: Colombia, Vietnam en Zuid-Afrika.

Door te klikken op de landen kan worden gezien waar het geld per land aan wordt besteed. Met de rechtermuisknop wordt teruggekeerd naar het totaaloverzicht. De gegevens zijn afkomstig uit de HGIS-nota 2012. - (c)NU.nl/Jelle Kamsma

De OESO geeft cijfers over Nederlandse ontwikkelingshulp vanaf 1960. Dit geeft een goed beeld van hoe de Nederlandse ontwikkelingssamenwerking zich door de loop der jaren heeft ontwikkeld. Zie daarvoor ook onderstaande visualisatie.

Klik op de afbeeldingKlik op bovenstaand plaatje voor een interactieve weergave van Nederlandse ontwikkelingshulp. De gegevens zijn afkomstig van de OESO. - (c)NU.nl/Jelle Kamsma

In de jaren ’60 werd nog hulp gegeven aan een beperkt aantal landen, in het bijzonder voormalige koloniën. Het aantal landen dat aanspraak kon maken op Nederlandse hulp groeide begin jaren ‘70 snel uit tot boven de honderd. Vanaf 2002 neemt dit aantal weer gestaag af.

In 2012 wordt naar verwachting precies 0,7 procent van het BNP of 4,4 miljard euro aan ontwikkelingshulp uitgegeven. Als er volgend jaar 4 miljard euro extra bezuinigd zou worden op ontwikkelingshulp, keldert dat naar 0,07 procent.