De fiscale concurrentiepositie van Nederland, in hoeverre ondernemers hebben te maken met belastingen, is het afgelopen jaar verder verslechterd. 

Nederland verloor 7 plaatsen op de wereldwijde Paying Taxes ranglijst van PwC en de Wereldbank die donderdag is gepubliceerd.

Ons land staat nu op een 34e plaats op de lijst van 183 landen. ''Nederland heeft weliswaar progressie geboekt, maar omringende landen verbeterden hun belastingsysteem in een hoger tempo'', aldus PwC.

Nederland bevindt zich, met een gecombineerde achtste plaats, in de Europese middenmoot. Volgens PwC zou het doel een Europese top-5 notering moeten zijn.

Aantal belastingen

Voor de ranglijst wordt gekeken naar het aantal belastingen, het aantal uren dat een ondernemer eraan kwijt is en de hoogte ervan.

De gegevens zijn afkomstig van de PwC Paying Taxes ranglijst. - (c)NU.nl/Jelle Kamsma

In Nederland waren ondernemers bijvoorbeeld zeven uur minder kwijt aan fiscale regels. Ter vergelijking: in Finland waren bedrijven 150 uur minder kwijt dan in het voorgaande jaar.

Om Nederland hoger op de lijst te krijgen, zou volgens PwC het aantal belastingen omlaag moeten. Verder zijn op meerdere fronten vereenvoudigingen nodig, zoals het verminderen van het aantal vrijstellingen in de btw, de loonbelasting en sociale premies.

Bovendien zou kritisch gekeken moeten worden naar de extra complexiteit die de voorgenomen maatregelen in de vennootschapsbelasting met zich meebrengen.