De wereldbevolking groeit van 6,9 miljard mensen nu tot 10,1 miljard in 2100. Dat hebben demografen van de Verenigde Naties dinsdag gezegd. De gegevens worden gebruikt om programma's te financieren op het gebied van klimaatverandering tot moedersterfte.

De bevolkingsafdeling van de VN presenteerde de cijfers dinsdag. Zij schat dat de wereldbevolking op 31 oktober uit zeven miljard mensen bestaat.

Onderstaande visualisatie geeft de verwachte bevolkingsgroei van 1950 tot 2100 weer (klik op de playknop). Door te klikken op de individuele landen is het verloop van de bevolkingsgroei per land te zien.

Uit de visualisatie blijkt dat China in 2025 wordt ingehaald door de India als land met de meeste inwoners. Nigeria heeft ook te maken met een exponentiele groei van de bevolking en is in 2055 het op twee na grootste land.


Hoge vruchtbaarheidslanden

De grootste bijdrage aan deze groei leveren de 'hoge vruchtbaarheidslanden', die zich vooral in het Afrika beneden de Sahara bevinden.

De onderstaande grafiek geeft de prognose per continent weer. Vooral in de tweede helft van de eenentwintigste eeuw is een enorme groei in met name Afrika te zien.

De cijfers zijn gebaseerd op verwachte vruchtbaarheidscijfers en het feit dat mensen door medicatie langer leven.

De volgende kaart geeft een overzicht van het vruchtbaarheidscijfer per land in 2010-2015. Het vruchtbaarsheidscijfer is het gemiddelde aantal kinderen per vrouw.

Kaart groter weergeven

Daarnaast neemt het verschijnsel toe dat gezinnen minder kinderen willen. Verwacht wordt dat vooral een toename van het aantal mensen in arme landen voor problemen kan zorgen.