Zaterdag 28 mei 2022 | Het laatste nieuws het eerst op NU.nl

NUcheckt: Bericht dat 'Nederlandse stierf na inenting' nergens op gebaseerd

NUcheckt controleert berichten op hun betrouwbaarheid. Dit keer kijken we naar een bericht dat op sociale media wordt rondgestuurd over een Nederlandse verpleegkundige die zou zijn overleden na een coronavaccinatie. Er is geen enkele aanwijzing dat dit bericht klopt.
Door NU.nl

NUcheckt kreeg via de mail meerdere keren de vraag of het klopt dat een 31-jarige vrouw enkele uren nadat ze was gevaccineerd tegen COVID-19, is overleden. Dit bericht is ongefundeerd.

Bij bijwerkingencentrum Lareb, waar mensen vermoedelijke bijwerkingen van het coronavaccin melden, is geen melding gedaan van iemand die mogelijk is overleden na een coronavaccinatie.

Waar komt het bericht vandaan?

Volgens een bericht dat sinds 14 januari wordt gedeeld op WhatsApp, Facebook en Twitter, is een verpleegkundige enkele uren nadat ze is ingeënt tegen COVID-19, overleden. Het is onduidelijk waar dit verhaal op gebaseerd is.

Bericht dat op sociale media wordt verspreid (Bron: screenshot)

Het bericht dat wordt rondgestuurd, komt uit een reactie op Facebook. De gebruiker die deze reactie heeft geschreven, plaatste verschillende berichten over de vermeende gevaren van het coronavaccin. NU.nl heeft deze gebruiker gevraagd om meer informatie over de vrouw die zou zijn overleden na de coronavaccinatie, maar tot op het moment van schrijven geen antwoord gekregen.

Geen overlijden gemeld

Als een zorgmedewerker vermoedt dat een vaccin een ernstige bijwerking heeft veroorzaakt, dan moet dit gemeld worden bij bijwerkingencentrum Lareb. Ook mensen die zelf gevaccineerd zijn, kunnen vermoedelijke bijwerkingen melden. Agnes Kant, directeur van het Lareb, vertelt aan NU.nl dat er geen meldingen zijn binnengekomen van vermoedelijke bijwerkingen die de dood als gevolg hadden.

Tot nu toe zijn er bij het Lareb ook geen aanwijzingen dat het vaccin van Pfizer, dat nu wordt gebruikt, andere bijwerkingen heeft dan in de bijsluiter staan vermeld. Die bijwerkingen zijn onder andere hoofdpijn, vermoeidheid en in zeer zeldzame gevallen allergische reacties. Vanwege het risico op allergische reacties wordt iedereen na vaccinatie vijftien minuten in de gaten gehouden.

Overlijden na vaccinatie

Kant benadrukt dat het mogelijk is dat er de komende periode gevaccineerde personen zullen overlijden, zonder dat het vaccin daarbij een rol speelde. Op dit moment worden in Nederland kwetsbare ouderen in verpleeghuizen en negentigplussers ingeënt. Omdat dit een groep is waarvan sommigen een beperkte levensverwachting hebben, is het op basis van toeval goed mogelijk dat sommigen vlak na de vaccinatie overlijden. Vaccinatie en overlijden hebben dan helemaal niks met elkaar te maken.

"Als er wel een vermoeden is dat vaccinatie een rol heeft gespeeld bij het overlijden, dan moet er een melding bij ons worden gedaan en gaan we daar heel serieus naar kijken", aldus Kant.

In Noorwegen zijn meerdere meldingen binnengekomen van zeer kwetsbare ouderen die zijn overleden na vaccinatie tegen COVID-19. De Noorse gezondheidsautoriteit onderzoekt deze meldingen, maar schrijft ook dat er op dit moment geen bewijs is voor een direct verband tussen het overlijden van deze ouderen en vaccinatie tegen COVID-19.

Misinformatie rond Portugese verpleegkundige

Eerder werd op sociale media beweerd dat een 41-jarige Portugese verpleegkundige overleden zou zijn als gevolg van vaccinatie tegen COVID-19. De Amerikaanse factchecker Snopes concludeerde dat dit verhaal niet lijkt te kloppen.

Het klopt dat een Portugese verpleegkundige twee dagen na vaccinatie overleed, maar er zijn geen aanwijzingen dat het vaccin hier iets mee te maken had. Volgens het Portugese Ministerie van Justitie blijkt dat uit de autopsie die na haar overlijden is uitgevoerd.

Aanbevolen artikelen