Woensdag 18 mei 2022 | Het laatste nieuws het eerst op NU.nl

NUcheckt: Waarom wierook mogelijk schadelijk is voor de gezondheid

Wierook zou volgens meerdere nieuwsberichten net zo ongezond zijn als een sigaret. Maar hoe gevaarlijk zijn de brandbare geurstokjes echt?
Door Shannon Bakker

De Belgische consumentenorganisatie Test Aankoop schreef eind januari in een persbericht dat wierook even slecht voor de gezondheid is als een sigaret. Deze boodschap werd onder meer overgenomen door Het Laatste Nieuws, RTL Nieuws en het AD. Maar is wierook branden echt net zo ongezond als het opsteken van een sigaret?

Waar komt het vandaan?

Test Aankoop heeft negen wierookproducten getest die in België te koop zijn. In een laboratorium keken ze of er schadelijke stoffen vrijkomen als de wierookstokjes worden aangestoken.

Uit het onderzoek kwam naar voren dat de rook van de geteste wierookproducten inderdaad schadelijke stoffen bevatten. Deze stoffen ontstaan volgens de consumentenorganisatie vooral doordat er bij het gebruik van wierook onvolledige verbranding plaatsvindt. Test Aankoop schrijft in hun ledenblad dat er amper verschil is tussen het thuis aansteken van wierookproducten en sigaretten roken in huis.

Test Aankoop heeft zelf niet onderzocht of wierook aansteken echt net zo schadelijk is als een sigaret roken of in een huis zijn waar iemand rookt. Op basis van dit onderzoek is dus niet te zeggen of wierook even schadelijk is als een sigaret.

Hoe gevaarlijk is wierook?

Volgens hoogleraar inhalatietoxicologie Flemming Cassee van de Universiteit Utrecht zijn verbrandingsproducten in het algemeen niet gezond voor de mens. "Zeker als er sprake is van onvolledige dan wel niet optimale verbranding, zoals bij smeulen."

Maar of wierook branden daadwerkelijk gezondheidsproblemen veroorzaakt, hangt bijvoorbeeld af van de mate waarin het gebeurt en hoe goed de ruimte geventileerd wordt. Ook verschilt het volgens Cassee per persoon hoe gevoelig mensen hiervoor zijn.

De hoogleraar vertelt dat er nog geen betrouwbaar onderzoek is gedaan naar hoe ongezond wierook is in vergelijking met bijvoorbeeld binnenshuis roken, kaarsen aansteken of luchtvervuiling door verkeer.

Wat zijn de mogelijke gezondheidseffecten?

Het is volgens Cassee aannemelijk dat blootstelling aan wierook kan zorgen voor irritatie van de luchtwegen en ontstekingsreacties in de longen. "Effecten op het zenuwstelsel en hart- en vaatstelsel kunnen ook niet worden uitgesloten." Hoe groot het mogelijke risico is, is vanwege het gebrek aan betrouwbaar onderzoek op dit moment niet met zekerheid te zeggen, zo benadrukt Cassee.

"Bovendien is de kans dat negatieve gezondheidseffecten optreden sterk afhankelijk van de hoeveelheid wierook waaraan iemand wordt blootgesteld."

Is wierook net zo ongezond als een sigaret?

De Britse gezondheidsdienst NHS schreef eerder ook dat de hoeveelheid schadelijke stoffen die iemand door het gebruik van wierook binnenkrijgt, van verschillende factoren afhankelijk is.

Bij het roken van een sigaret wordt rook direct geïnhaleerd en volgens de NHS is het effect daardoor onvergelijkbaar met wierookgebruik. Van roken weten we zeker dat het de kans op hart- en vaatziekten en longkanker vergroot.

Of wierook aansteken net zo schadelijk is als in een ruimte zijn waar iemand rookt, zoals Test Aankoop beweerde, is niet bekend.

Aanbevolen artikelen