Donderdag 19 mei 2022 | Het laatste nieuws het eerst op NU.nl

NUcheckt: Onduidelijk hoeveel Nederlanders pedofiele gevoelens hebben

NU.nl checkt dagelijks berichten op betrouwbaarheid. Bewering: "Een op de tien Nederlandse mannen worstelt met pedofiele gevoelens."
Door NU.nl/Shannon Bakker

Oordeel: onbewezen

Het AD schreef op 3 augustus dat een op de tien mannen met pedofiele gevoelens zou worstelen. Die conclusie trekt de krant op basis van een onderzoek van Tilburg University. Maar hebben echt zo veel mannen hier last van?

Waar komt het vandaan?

Het onderzoek waar het AD over schreef, is nog niet gepubliceerd. Er is dus ook nog nergens te lezen hoe het exact is uitgevoerd. Stefan Bogaerts, hoogleraar forensische psychologie aan Tilburg University, was een van de bij dit onderzoek betrokken wetenschappers.

Hij legt aan NU.nl uit dat in totaal 532 mensen deelnamen aan het onderzoek, van wie het merendeel vrouw was. Er deden 143 mannen aan het onderzoek mee. Bogaerts vertelt dat de vragenlijst als papieren versie en via verschillende sociale media is verspreid.

De deelnemers vulden meerdere vragen over hun seksuele oriëntatie in. Er werden vragen gesteld over onder meer pedofilie en psychische gezondheid. Bogaerts legt uit dat bij onderzoek naar seksuele oriëntatie gekeken moet worden naar hoe iemand zich identificeert, tot wie iemand zich aangetrokken voelt en wat voor seksueel gedrag iemand daadwerkelijk vertoont.

Dit werd in de vragenlijst gemeten met vragen waarop het antwoord op een schaal van nul tot honderd moest worden gegeven.

Wat waren de resultaten?

Uit het onderzoek bleek dat veertien van de van de 143 mannen, 10 procent, zich in enige mate als pedofiel identificeerden; zij gaven in de vragenlijst aan dat zij zich voor meer dan 10 procent als pedofiel identificeerden.

De meerderheid van deze mannen had in hun seksuele gedrag niets met deze gevoelens gedaan. "Vijf mannen gaven aan wel enige vorm van seksueel contact te hebben gehad met minderjarigen."

In het onderzoek werd onderscheid gemaakt tussen het hebben van gevoelens voor minderjarigen van tussen de dertien en zestien jaar oud en minderjarigen die jonger dan dertien zijn. Vijf van de veertien mannen met gevoelens voor minderjarigen voelden zich in enige mate aangetrokken tot kinderen van onder de dertien. De andere negen mannen voelden zich enigszins aangetrokken tot minderjarigen tussen de dertien en zestien jaar oud, en niet tot kinderen die jonger dan dertien zijn.

Er waren onder de deelnemers van het onderzoek twee vrouwen die zich deels als pedofiel identificeerden.

Heeft 10 procent van de Nederlandse mannen pedofiele gevoelens?

Bogaerts legt uit dat het onderzoek een "pilotstudie" was. Er is in Nederland nog niet eerder op deze manier onderzoek gedaan naar het aantal mensen met pedofiele gevoelens.

Er is in het huidige Tilburgse onderzoek nog niet gecontroleerd of de mannen in dit onderzoek representatief waren voor alle mannen in Nederland. Het is theoretisch dus mogelijk dat er relatief veel mannen met pedofiele gevoelens meededen aan dit onderzoek. "We zijn nu bezig met een groter opgezet vervolgonderzoek waarin we de bevindingen van dit onderzoek gaan toetsen."

Wat zegt ander onderzoek?

Willy van Berlo van kenniscentrum voor seksualiteit Rutgers bevestigt dat er geen ander onderzoek naar het aantal mensen met pedofiele gevoelens in Nederland - zoals het Tilburgse onderzoek - beschikbaar is.

In onderzoek van Rutgers is wel al eens gevraagd naar seksuele verlangens naar kinderen van onder de zestien jaar. In het rapport Seksuele gezondheid in Nederland uit 2017 staat dat drie op de duizend mannen 'ja' antwoordde op de vraag of ze seksuele verlangens naar personen van onder de zestien hebben. "In Tilburg hebben ze geen ja/nee-vraag gebruikt, maar ook naar gradaties gevraagd, dan krijg je een genuanceerder beeld", aldus Van Berlo.

Daarnaast voegt Van Berlo toe dat in het onderzoek van Rutgers voor de leeftijdgrens van zestien jaar gekozen is omdat seks met een persoon die jonger dan zestien is verboden is. "Maar de psychologische definitie van pedofilie is anders. Iemand is pedofiel wanneer die zich aangetrokken voelt tot kinderen die nog niet in de puberteit zitten, dit zijn dus kinderen jonger dan dertien jaar."

Zowel Van Berlo als Bogaerts geeft aan dat de uitkomsten van onderzoeken naar het aantal mensen met pedofiele gevoelens waarschijnlijk schattingen zullen zijn en mogelijk geen precieze cijfers opleveren. Van Berlo: "Omdat het een taboeonderwerp is en er veel schaamte is, is het bijvoorbeeld goed mogelijk dat niet iedereen op een vragenlijst de waarheid invult."

Conclusie

Uit onderzoek van Tilburg University waar het AD over schreef, bleek dat 10 procent van de mannen die de vragenlijst bij dit onderzoek invulden zich enigszins aangetrokken voelde tot kinderen die jonger dan zestien zijn. Dit betekent niet automatisch dat 10 procent van de Nederlandse mannen deze gevoelens heeft. In het Tilburgse onderzoek is niet gecontroleerd of de mannen die aan het onderzoek deelnamen vergelijkbaar zijn met de gehele Nederlandse mannelijke bevolking.

Er is op dit moment geen ander gepubliceerd onderzoek naar dit onderwerp dat een betrouwbaar en volledig beeld geeft. Het onderzoek van Rutgers hierover gebruikte bijvoorbeeld een ja/nee-vraag, waardoor een gedeelte van de mannen die zich een beetje tot minderjarigen aangetrokken voelen mogelijk 'nee' heeft geantwoord op de vraag of ze op personen van jonger dan zestien vallen.

We beoordelen de stelling "een op de tien Nederlandse mannen worstelt met pedofiele gevoelens" als onbewezen.

Aanbevolen artikelen