NU.nl checkt dagelijks berichten op betrouwbaarheid. Bewering: "Het klimaatpanel van de VN erkent dat de opwarming van de aarde niet door de mens is veroorzaakt."

Oordeel: onwaar

Websites als NineforNews, Xandernieuws, Climategate en Doorbraak.be deelden in mei een bericht waarin beweerd werd dat het wetenschappelijke klimaatpanel van de VN, het IPCC, zou hebben geschreven dat het onwaarschijnlijk is dat enkel de menselijke CO2-uitstoot de opwarming van de aarde veroorzaakt. Volgens Xandernieuws erkent het IPCC hiermee dat de opwarming van de aarde niet door de mens wordt veroorzaakt. De quote blijkt echter niet volledig te zijn en het IPCC ontkent al helemaal niet de door de mens veroorzaakte opwarming van de aarde.

Waar komt het vandaan?

In het stuk van Doorbraak.be wordt uitgelegd waar de aangehaalde quote vandaan komt: pagina 7 van de samenvatting voor beleidsmakers, die het IPCC in januari uitgaf over de gevolgen van een temperatuurstijging van 1,5 graad. Dit document is een samenvatting van een rapport dat het IPCC in oktober 2018 publiceerde en waarin werd gewaarschuwd voor de gevolgen van klimaatverandering.

Volgens de verschillende websites staat er op pagina 7 van de samenvatting voor beleidsmakers: "Het is onwaarschijnlijk dat enkel de menselijke CO2-uitstoot global warming veroorzaakt". Wat er daadwerkelijk staat op deze pagina is het volgende:

Dit komt erop neer dat het volgens het IPCC onwaarschijnlijk is dat de broeikasgassen die in het verleden door de mens zijn uitgestoten voor een verdere opwarming van de aarde van meer dan een halve graad gaan zorgen.

In de puur hypothetische situatie dat de mens per direct zou stoppen met het uitstoten van broeikasgassen, wordt er dus geen sterke door de mens veroorzaakte opwarming van de aarde meer verwacht. Dit laat ook de grafiek, waar in de aangehaalde quote naar wordt verwezen, zien; de grafiek laat de verwachte effecten van de in het verleden uitgestoten broeikasgassen zien.

Wat concludeerde het IPCC wel?

In dezelfde samenvatting voor beleidsmakers schreef het IPCC ook dat op basis van onderzoek blijkt dat menselijke broeikasgasuitstoot sinds de industriële revolutie voor een wereldwijde opwarming van ongeveer 1 graad heeft gezorgd en dat de opwarming ergens tussen 2030 en 2050 op 1,5 graad uitkomt als de mens de CO2-uitstoot niet drastisch verlaagt.

In het klimaatakkoord van Parijs werd afgesproken dat door de mens veroorzaakte opwarming beperkt moet worden tot maximaal 2 graden in het jaar 2100 - en het liefst tot 1,5 graad. In februari bepaalde een groep internationale wetenschappers dat het zeker is dat de mens een cruciale bijdrage levert aan het versneld opwarmen van de aarde.

Conclusie

Nee, het IPCC heeft niet ontkend dat de mens de oorzaak van de versnelde opwarming van de aarde is. De bewering "Het klimaatpanel van de VN erkent dat de opwarming van de aarde niet door de mens is veroorzaakt" is dan ook onwaar.