Dinsdag 24 mei 2022 | Het laatste nieuws het eerst op NU.nl
Europees parlement

NUcheckt: Salaris van Europarlementariërs steeg, maar niet met 28 procent

NU.nl checkt dagelijks berichten op betrouwbaarheid. Bewering: "De lonen van leden van het Europees Parlement stegen sinds 2013 met 28 procent."
Door NU.nl/Shannon Bakker

Op verschillende Facebook-pagina's, zoals Tempeliers en Nee tegen MSM, wordt sinds 14 mei een bericht gedeeld waarin wordt beweerd dat het loon van de leden van het Europees Parlement sinds 2013 met 28 procent is gestegen. Uit cijfers blijkt echter dat de lonen minder hard zijn gestegen dan wordt beweerd.

Waar komt het vandaan?

NU.nl werkt samen met Facebook bij het bestrijden van nepnieuws. Als mensen berichten op Facebook rapporteren, kan NU.nl dit in een dashboard zien. Zo kwam NU.nl ook deze berichten over Europarlementariërs tegen. De eerste keer dat de bewering opdook, was toen deze op 13 mei door Nee Tegen MSM op Twitter werd geplaatst.

In het bericht staat dat Europarlementariërs in 2018 105.084 euro ontvingen, terwijl dit in 2013 nog 76.000 euro zou zijn. Waar deze cijfers op gebaseerd zijn, is niet bekend.

Hoe wordt het salaris van een Europarlementariër vastgesteld?

In 2009 ging het Statuut van de leden van het Europees Parlement in. In dit statuut werd afgesproken dat alle Europarlementariërs hetzelfde verdienen en dat het basissalaris is vastgelegd op 38,5 procent van wat een rechter van het Europese Hof van Justitie verdient.

Van dit bedrag gaat nog geld af voor verzekeringen en EU-belasting. Ook kunnen lidstaten zelf nog bepalen of hun Europarlementariërs een nationale belasting betalen. Hierdoor kan het salaris dat een parlementariër daadwerkelijk ontvangt, verschillen per lidstaat.

Voor de ingang van het statuut verschilden ook het basissalaris van Europarlementariërs per land. Leden die al voor 2009 in het parlement zaten, mogen als zij dit zelf willen nog gebruikmaken van deze nationale regelingen. Er was vorig jaar nog maar één Nederlander in het Europees Parlement die van de oude regeling gebruikmaakt.

Hoe heeft het salaris van een Europarlementariërs zich ontwikkeld?

Het basissalaris van een Europarlementariër is sinds juli vorig jaar 8.757,80 euro per maand, 105.093,60 euro per jaar. Dit is hetzelfde bedrag als in de Facebook-post werd genoemd; dit gedeelte van het bericht klopt dus. Na aftrek van EU-belasting en verzekeringspremies verdienen Europarlementariërs 81.898,20 euro per jaar.

Uit navraag bij het Europees Parlement en uit documenten van het Europees Parlement bleek echter dat het basissalaris van een Europarlementariër in 2013 7.956,87 euro per maand en 95.481,72 euro per jaar was. Dit is een stuk meer dan op Facebook werd beweerd. Na aftrek van EU-belasting en verzekeringen was het salaris ongeveer 74.400 euro.

Het basissalaris van een Europarlementariër is tussen 2013 en 2018 dus met 10 procent, en dus niet met 28 procent gestegen, zoals op Facebook werd beweerd.

Boven op de genoemde salarissen kunnen Europarlementariërs nog verschillende vergoedingen ontvangen, maar kunnen de lidstaten zelf dus ook nog extra belasting heffen op het salaris van 'hun' Europarlementariërs.

Hoe verhoudt het basissalaris zich tot dat van Tweede Kamerlid?

Een Tweede Kamerlid ontvangt per maand minder (8.047 euro) dan een Europarlementariër. Maar omdat een Tweede Kamerlid nog vakantiegeld en een dertiende maand ontvangt, is het verschil tussen een Tweede Kamerlid en een Europarlementariër kleiner dan in eerste instantie lijkt.

Daarnaast zou de Nederlandse Belastingdienst volgens Het Financieele Dagblad nog een extra belasting heffen op het salaris van een Europarlementariër, om dat gelijk te trekken met het salaris van een Tweede Kamerlid.

Conclusie

Het basisloon van een Europarlementariër is de afgelopen vijf jaar gestegen, maar niet zo sterk als beweerd. Om deze reden beoordelen we de stelling "De lonen van leden van het Europees Parlement stegen sinds 2013 met 28 procent" als onwaar.

Heb jij een bericht of bewering gezien waarvan je de juistheid betwijfelt? Mail naar factcheck@nu.nl en dan gaan wij ermee aan de slag.

Aanbevolen artikelen