NU.nl checkt dagelijks berichten op betrouwbaarheid. Bewering: "Chocolade helpt tegen stress."

Oordeel: onbewezen

Een stukje pure chocolade is volgens Zita en Metrotime een 'wondermiddel' tegen stress. Cacao zou ervoor zorgen dat mensen zich tijdens stressvolle momenten rustiger voelen. Dit blijkt volgens de websites uit nieuw wetenschappelijk onderzoek, maar is dit echt het geval?

Waar komt het vandaan?

Zita en Metrotime baseerden zich op onderzoek, dat uitgevoerd is door de Amerikaanse Loma Linda Universiteit. Een persbericht over dit onderzoek is gepubliceerd in april 2018.

Volgens het persbericht kan pure chocolade positieve effecten hebben op stress, maar ook op je humeur, het geheugen en het immuunsysteem. Het onderzoek waarop deze uitspraken zijn gebaseerd is echter nogal beperkt.

Aan het onderzoek dat het effect van chocolade op de hersenen onderzocht deden slechts vijf mensen mee en er is alleen een samenvatting gepubliceerd. De vijf personen die deelnamen aan het onderzoek aten allemaal een stukje pure chocolade, waarna de hersenactiviteit werd gemeten.

Hieruit bleek dat chocolade inderdaad eventjes voor een verandering in hersenactiviteit zorgde. Wat deze verandering voor het stressniveau van mensen betekent, legt de samenvatting van het onderzoek niet uit. Lee S. Berk, de Amerikaanse wetenschapper die het onderzoek leidde, schreef in het persbericht aan dat verder onderzoek nodig is.

Klopt het?

Maar wat voor effect zou chocolade op je hersenen kunnen hebben? Ingeborg Brouwer, hoogleraar Voeding voor Gezond Leven aan de Vrije Universiteit vertelt aan NU.nl dat er geen bewezen effect is van chocolade op stress. Er zijn wel aanwijzingen dat stoffen in pure chocolade mogelijk de kans op hart- en vaatziekten verkleinen.

Brouwer legt uit dat op basis van het Amerikaanse onderzoek helemaal niets te concluderen valt over chocolade. "Ze hebben bij vijf mensen 30 minuten en 120 minuten na het eten van een stukje pure chocolade de hersenactiviteit gemeten en ze vonden verandering van de hersenactiviteit. Maar, de hersenactiviteit verandert waarschijnlijk altijd even nadat je wat eet, ook na een kop soep of een boterham."

Ook Paul Smeets, hersenonderzoeker bij het UMC Utrecht, vertelt dat het Amerikaanse onderzoek zeer twijfelachtig is. "Op basis van dit onderzoek kan je niet zeggen dat chocolade goed is voor het humeur of helpt tegen stress."

Suiker en depressieve klachten

In het persbericht over het Amerikaanse chocoladeonderzoek staat ook dat suiker, dat natuurlijk ook in chocolade zit, ons blijer zou maken. Brouwer legt uit dat onderzoek naar depressieve klachten hier juist niet op wijst. "Het is niet duidelijk of er een verband is tussen suikerinname en depressieve klachten. Maar, in onderzoeken waarbij er een verband wordt gevonden zien we dat een hoge suikerinname vaker samengaat met meer depressieve klachten dan met minder klachten."

Conclusie

Er is geen bewijs dat chocolade invloed heeft op stress. Op basis van het onderzoek dat Zita en Metrotime aanhaalden was helemaal niets te concluderen over de effecten van chocolade. Er deden erg weinig mensen mee aan het onderzoek en omdat er slechts een samenvatting is gepubliceerd is niet na te gaan wat er precies is onderzocht en hoe de onderzoekers zelf hun conclusies onderbouwen.

We beoordelen de stelling "chocolade helpt tegen stress" als onbewezen.

Heb jij een bericht of bewering gezien waarvan je de juistheid betwijfelt? Mail naar factcheck@nu.nl en dan gaan wij ermee aan de slag.