Vrijdag 20 mei 2022 | Het laatste nieuws het eerst op NU.nl
Tweede Kamer

NUcheckt: Politieke partijen stemden niet actief voor kindhuwelijken

NU.nl checkt dagelijks berichten op betrouwbaarheid. Bewering: "PvdA, GroenLinks, DENK en de VVD stemden voor kindhuwelijken in Nederland."
Door NU.nl/Shannon Bakker

Oordeel: onwaar

Op 3 maart plaatste PVV Provincie Utrecht een afbeelding van een jong meisje in een bruidsjurk. De tekst bij het plaatje suggereerde dat de PvdA, GroenLinks, DENK en de VVD hebben gestemd voor kindhuwelijken in Nederland. Maar is dit echt het geval?

Waar komt het vandaan?

NU.nl vroeg PVV Provincie Utrecht om uitleg over de Facebook-post. Die verwees ons naar de motie van het toenmalige Tweede Kamerlid Peter Oskam (CDA) van 7 oktober 2015.

De aanleiding van deze motie was het aannemen van een wet die alle kindhuwelijken in Nederland verbiedt. Dit is de Wet tegengaan huwelijksdwang, die op 6 oktober 2015 is goedgekeurd en op 5 december 2015 is ingegaan. De motie van Oskam ging over de periode tussen 6 oktober en 5 december. Oskam riep de regering in zijn motie op om in deze tussenperiode "maximaal gebruik te maken van de mogelijkheden om gesloten kindhuwelijken nietig te verklaren".

VVD, PvdA, GroenLinks en de oprichters van DENK stemden toen tegen deze motie. Stemden ze daarmee dus voor kindhuwelijken in Nederland?

Alle partijen voor Wet tegengaan huwelijksdwang

De Wet tegengaan huwelijksdwang werd in de Eerste Kamer als hamerstuk afgedaan, wat betekent dat geen enkele partij over de wet wilde spreken en dat iedere partij akkoord was met de wet. Ook de VVD, GroenLinks en de PvdA waren dus voor deze wet. DENK bestond nog niet en zat dus ook niet in de Eerste Kamer. In 2014 stemde iedere partij in de Tweede Kamer ook voor de Wet tegengaan huwelijksdwang.

In deze nieuwe wet stond dat in het buitenland gesloten huwelijken met minderjarigen in Nederland niet worden erkend. Voor de ingang van deze wet moesten in het buitenland gesloten huwelijken met minderjarigen van boven de vijftien jaar in sommige gevallen nog erkend worden. Huwelijken met kinderen jonger dan vijftien jaar waren al in het geheel verboden.

Minister adviseerde tegen motie van Oskam te stemmen

Toen de motie van Oskam op 7 oktober 2015 was ingediend, waren alle partijen dus akkoord gegaan met een wet die kindhuwelijken in Nederland zou tegengaan. De motie van Oskam, die de regering opriep om het maximale te doen om kindhuwelijken nietig te verklaren, ging over de periode tot de nieuwe wet zou ingaan.

Klaas Dijkhoff, VVD'er en toenmalig staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, raadde het de Tweede Kamerleden af om voor de motie van Oskam te stemmen. Dijkhoff stelde dat hij binnen de wet al alles deed wat hij kon om kindhuwelijken tegen te gaan. De minister was bang dat deze motie verwachtingen zou wekken die hij niet kon waarmaken. "Ik moet wel binnen de wet blijven. En het lijkt erop dat ik volgens deze motie dingen moet doen die ik niet kan beloven."

GroenLinks, VVD en PvdA en de oprichters van DENK volgden het advies van Dijkhoff en stemden dus tegen deze motie. Een woordvoerder van GroenLinks schrijft aan NU.nl dat de fractie toen de argumenten waarmee Dijkhoff de motie ontraadde overtuigend vond en dat ze om die reden tegen de motie hebben gestemd.

VVD en PvdA: 'Kindhuwelijken in strijd met Nederlands recht'

Op 7 oktober 2015 stemden alle partijen wel voor een motie van de Tweede Kamerleden Malik Azmani (VVD) en Attje Kuiken (PvdA). Ook deze motie ging over de periode tot de nieuwe wet zou ingaan. In de motie werd de regering opgeroepen om alles in het werk te stellen om kwetsbare meisjes in beeld te krijgen en te beschermen. Ook stelden de makers van deze motie dat "kindhuwelijken in strijd zijn met fundamentele beginselen van het Nederlands huwelijksrecht".

In 2016 schreef PvdA'er en voormalig viceminister-president Lodewijk Asscher in een reactie op een onderzoek naar kindhuwelijken, dat deze "in strijd zijn met internationale mensenrechtenverdragen en onze nationale wetgeving".

Conclusie

Het klopt dat de PvdA, VVD, GroenLinks en de oprichters van DENK in 2015 tegen een motie stemden die de regering opriep om, tussen 6 oktober 2015 en het ingaan van een nieuwe wet tegen kindhuwelijken, het maximale te doen om kindhuwelijken nietig te verklaren. Maar dit betekent niet dat deze partijen toen voor kindhuwelijken stemden.

De genoemde partijen stemden namelijk in dezelfde periode ook in met een wet waarin staat dat kindhuwelijken niet zijn toegestaan en dat in het buitenland gesloten kindhuwelijken in Nederland niet erkend worden. Daarnaast hebben zowel politici van de VVD als de PvdA gesteld dat kindhuwelijken fundamenteel tegen de Nederlandse wet indruisen.

Om deze reden beoordelen we de bewering "PvdA, GroenLinks, DENK en de VVD stemden voor kindhuwelijken in Nederland" als onwaar.

Heb jij een bericht of bewering gezien waarvan je de juistheid betwijfelt? Mail naar factcheck@nu.nl en dan gaan wij ermee aan de slag.

Aanbevolen artikelen