NU.nl checkt dagelijks berichten op betrouwbaarheid. Bewering: "Dit jaar mogen 340 EU-ambtenaren vanaf vijftig jaar met vervroegd pensioen, met een pensioen van maandelijks 9.000 euro."

Oordeel: onwaar

Op 8 januari werd op Facebook een tekst gedeeld waarin werd beweerd dat dit jaar 340 EU-ambtenaren een wel heel riante pensioenvoorziening zouden krijgen. De ambtenaren zouden op hun vijftigste al mogen stoppen met werken en zouden ook nog eens een pensioen van maandelijks 9.000 euro krijgen. Maar is er echt een groep van 340 EU-ambtenaren die dit jaar met zo'n regeling met vervroegd pensioen gaan?

Waar komt het vandaan?

Het stuk dat in januari werd gedeeld, is niet nieuw. De tekst dook in 2017 al op Facebook op, waar hij bijna 60.000 keer werd gedeeld. In 2014 besteedde NRC al aandacht aan de tekst, die toen ook al op sociale media rondging. In 2010 zijn zelfs in de Tweede Kamer vragen over de beweringen in de Facebook-post gesteld, en in 2006 werden er ook vragen over gesteld aan de Europese Commissie.

De bron van het verhaal is een artikel in de Vlaamse krant Het Nieuwsblad uit 2005. Daarin staat dat er dat jaar 340 ambtenaren met een bijzonder riante regeling met vervroegd pensioen zouden gaan. Volgens het bericht zouden die ambtenaren vanaf de leeftijd van vijftig jaar met pensioen mogen en zou dat pensioen kunnen oplopen tot 9.000 euro per maand. Volgens het nieuwsbericht is voor deze regeling gekozen om zo ruimte te maken voor ambtenaren uit nieuwe lidstaten, zoals Polen, Malta en Estland. Die landen kwamen in 2004 bij de Europese Unie.

Klopt het?

Uit de beantwoording van de Kamervragen over dit onderwerp blijkt dat er tussen 2002 en 2004, de periode net voordat de genoemde lidstaten bij de EU kwamen, inderdaad een speciale regeling was voor ambtenaren die met vervroegd pensioen wilden. De regeling gold echter alleen voor mensen ouder dan 55 jaar, en de ambtenaren konden de Europese Commissie verlaten met 60 tot 70 procent van het laatstverdiende salaris. Hier hebben tussen 2002 en 2004 niet 340, maar 530 ambtenaren gebruik van gemaakt.

Volgens de Europese Commissie was de bedoeling van de regeling het vervangen van personeelsleden van wie de kennis "niet langer geheel relevant was". Niet alle vertrokken ambtenaren werden overigens vervangen; voor de 530 vertrokken ambtenaren werden 294 nieuwe aangenomen.

Het is niet duidelijk hoeveel pensioen de vertrokken ambtenaren ontvingen en of er dus iemand geweest is die maandelijks 9.000 euro of meer als pensioen kreeg, wat theoretisch gezien wel mogelijk is. Een topambtenaar binnen de EU kon in 2004 maximaal 14.927 euro verdienen. Indien een topambtenaar via deze regeling gestopt is, heeft hij mogelijk meer dan 9.000 euro aan pensioen gekregen.

Toenmalig staatssecretaris Frans Timmermans gaf in zijn antwoord op de Kamervragen over dit onderwerp dan ook aan dat deze regeling "nogal riant" was.

Algemene regeling vervroegd pensioen

Naast de bijzondere regeling gold tot mei 2004 ook een algemene regeling voor vervroegd pensioen, waarbij het volgens de Europese Commissie theoretisch mogelijk was om met vijftig jaar met pensioen te gaan. Je zou dan wel slechts 50 procent van het laatstverdiende loon krijgen. Vanwege het maximale salaris van een topambtenaar binnen de EU op dat moment was het niet mogelijk om 9.000 euro aan pensioen te krijgen als je op je vijftigste met pensioen ging.

Sinds 1 mei 2004 is het daarnaast volgens de Europese Commissie voor een EU-ambtenaar niet meer mogelijk om voor de leeftijd van 55 jaar met vervroegd pensioen te gaan.

Conclusie

Al bijna vijftien jaar gaat het verhaal rond dat vijftigjarige EU-ambtenaren "dit jaar" met vervroegd pensioen gaan en dat zij een pensioen van 9.000 euro kunnen krijgen. In geen van de jaren dat dit bericht rondging, klopte dat bericht volledig. Tussen 2002 en 2004 was er wel een riante vervroegdpensioenregeling voor 55-plussers die bij de Europese Commissie werkten.

We beoordelen de bewering "Dit jaar mogen er 340 EU-ambtenaren vanaf vijftig jaar met vervroegd pensioen, met een pensioen van maandelijks 9.000 euro" als onwaar.

Heb jij een bericht of bewering gezien waarvan je de juistheid betwijfelt? Mail naar factcheck@nu.nl en dan gaan wij ermee aan de slag.