NU.nl checkt dagelijks berichten op betrouwbaarheid. Bewering: "Kleding met de geur van je partner dragen, helpt tegen stress".

Oordeel: waarschijnlijk

Draag jij weleens een trui van je partner? Dan kan dat volgens Panorama en Het Laatste Nieuws ervoor zorgen dat je minder gestrest raakt. Dit zou komen doordat de kleding naar je partner ruikt en dit een kalmerende geur zou zijn.

Waar komt het vandaan?

Het verhaal dat kleding met de geur van je partner goed voor je mentale gezondheid zou kunnen zijn, is niet nieuw. Ook Metro en RTL Nieuws schreven er begin dit jaar over.

De aanleiding hiervoor was een net gepubliceerd onderzoek van de University of British Columbia in Canada. Aan het onderzoek deden 96 vrouwen met een mannelijke partner mee. Aan de partners werd gevraagd een shirt 24 uur lang te dragen en vervolgens in te leveren bij de onderzoekers. Vervolgens werden de shirts ingevroren om de geur zo goed mogelijk te bewaren en pas bij de start van het experiment werden ze weer uit de vriezer gehaald.

De deelnemende vrouwen werden in drie groepen verdeeld. Eén groep rook aan een ongedragen shirt, één groep aan een shirt dat gedragen was door een vreemde man en één groep aan een shirt dat gedragen was door hun partner.

Voordat de vrouwen aan het shirt roken, werd het cortisolniveau in hun speeksel gemeten. Cortisol wordt ook wel het stresshormoon genoemd. In stressvolle situaties maken mensen meer cortisol aan. Ook werd met een vragenlijst gemeten hoeveel stress ze ervoeren. 

Nadat de vrouwen een aantal keer aan het shirt dat hen was toebedeeld hadden geroken, werd verteld dat ze een nepsollicitatiegesprek moesten voeren. Ze kregen vijf minuten om het gesprek voor te bereiden. Ook na het interview roken de vrouwen meerdere malen aan het shirt.

Minder stress door shirt partner

Een sollicitatiegesprek, ook als het nep is, leidt tot stress. Maar de vrouwen die aan het shirt van hun partner hadden geroken, ervoeren zowel voor als na het nepsollicitatiegesprek minder stress dan de vrouwen die aan een shirt van een vreemde of een ongedragen shirt hadden geroken. De cortisolniveaus van de vrouwen die aan een ongedragen shirt of het shirt van een partner hadden geroken, waren vergelijkbaar. De deelnemers die aan het shirt van een vreemde man hadden geroken, hadden wel een hoger cortisolniveau dan de rest.

In het onderzoek werd gekozen voor vrouwen, omdat vrouwen zich bewuster van geuren zijn dan mannen. De onderzochte vrouwen zaten daarnaast allemaal in dezelfde fase van hun menstruatiecyclus. Volgens de onderzoekers is vervolgonderzoek nodig om te bekijken of de gevonden effecten ook gelden voor vrouwen in een andere fase van hun menstruatiecyclus, voor mannen en voor bijvoorbeeld partners van hetzelfde geslacht.

Wat weten we over geur en stress?

Ilja Croijmans, geuronderzoeker aan de Universiteit Utrecht vertelt dat het verband tussen (zweet-)geur en stress vaker is onderzocht. "Zo zijn er bijvoorbeeld aanwijzingen dat het mogelijk is dat iemands zweet informatie bevat over hoe gestrest deze persoon is."

Croijmans kent alleen geen ander onderzoek naar het effect van de geur van de partner op stressniveau. Maar het lijkt hem niet onwaarschijnlijk dat de geur van een shirt dat door een partner is gedragen ontspannender werkt dan een ongedragen shirt. "We weten dat vertrouwde geuren stress verlagen. In onderzoek bij baby's werd bijvoorbeeld ontdekt dat de geur van moedermelk van de eigen moeder ervoor zorgde dat baby's rustiger waren op het moment dat ze een hielprik kregen."

"Ook bij volwassenen zien we dat een vertrouwde geur voor meer ontspanning zorgt. Dit kan de geur van een bekende zijn, maar ook de geur van lavendel en koffie kunnen ontspannend werken. Waarschijnlijk komt dit doordat vertrouwde geuren een vertrouwde context bieden, waardoor je minder op je hoede bent. We weten alleen niet of de geur van een partner ontspannender werkt dan bijvoorbeeld de geur van lavendel."

Mannen zweten meer, vrouwen ruiken beter

In het Canadese onderzoek roken alleen vrouwen aan het shirt van hun partner. Valt te verwachten dat mannen anders reageren op de geur van zweet van hun partner dan vrouwen? Croijmans legt uit dat we heel weinig weten over deze mogelijke verschillen tussen mannen en vrouwen.

"Mannen zweten meer dan vrouwen, terwijl vrouwen zich over het algemeen bewuster zijn van geur. Om deze reden wordt in onderzoek naar zweet meestal aan mannen gevraagd om zweet te donoren en aan vrouwen om aan het zweet te ruiken. En wordt dus weinig onderzocht of er op dit vlak een verschil is tussen mannen en vrouwen."

Conclusie

Het is goed mogelijk dat je je minder gestrest voelt als je de geur van je partner ruikt. Dit komt dan waarschijnlijk doordat deze geur een vertrouwde geur is. Ook andere vertrouwde geuren kunnen ervoor zorgen dat je kalmer wordt.

Of de geur van een partner stress sterker verlaagt dan bijvoorbeeld de geur van koffie, weten we niet. Ook weten we niet of er op dit vlak verschillen tussen mannen en vrouwen bestaan.

We beoordelen de stelling "kleding met de geur van je partner dragen, helpt tegen stress" als waarschijnlijk.