NU.nl checkt dagelijks berichten op betrouwbaarheid. Bewering: "Volgens de VN en de EU kan Nederland acht miljoen migranten opnemen."

Oordeel: onwaar

Rechtse blogs, zoals JDreport en Xandernieuwspunt, schreven deze maand een artikel waarin in de kop werd beweerd dat Nederland volgens de EU en de VN acht miljoen migranten kan opnemen. In die berichten is ook te lezen dat Nederland deze migranten volgens de VN en de EU niet alleen kán opvangen, maar ook móét opvangen. Maar vinden deze organisaties dat echt?

Waar komt het vandaan?

Om te bewijzen dat het bericht niet verzonnen is, hebben JDreport en Xandernieuwspunt een link naar een rapport op de website van de Europese Commissie geplaatst.

Dit rapport stamt al uit 2009 en is gemaakt door een consultantsbureau en een in asiel gespecialiseerd onderzoeksbureau, in opdracht van de Europese Commissie. Op de eerste pagina staat dat het rapport niet noodzakelijkerwijs de mening van de Europese Commissie vertegenwoordigt.

Het rapport werd nog voor de vluchtelingencrisis geschreven. In het rapport werd onderzocht wat de gevolgen zouden zijn van het herverdelen van vluchtelingen binnen de EU. Om dit te onderzoeken werden verschillende rekenmodellen ontworpen waarmee, in theorie, vluchtelingen over EU-landen verdeeld zouden kunnen worden.

Het herverdelen van vluchtelingen houdt in dat vluchtelingen die in landen zijn aangekomen waar relatief veel vluchtelingen zijn, zoals Griekenland en Italië, worden overgeplaatst naar andere EU-landen waar minder vluchtelingen aankomen.

Het rapport gaat dus niet over migratie in het algemeen. In de rekenmodellen uit het rapport is rekening gehouden met hoe rijk een land is, het aantal mensen dat in een land woont en hoe dicht een land bevolkt is. De modellen gaan uit van het aantal vluchtelingen in 2008.

Herverdelingsmodellen hielden rekening met aantal inwoners

In de eerste vier besproken modellen werd de regel gebruikt dat een land dat meer dan tweehonderd inwoners per vierkante kilometer heeft in principe geen extra vluchtelingen op hoeft te nemen. Het getal tweehonderd is volgens de onderzoekers niet gebaseerd op inhoudelijk onderzoek, maar alleen gekozen omdat het grofweg de gemiddelde bevolkingsdichtheid van Europa is.

In de vier modellen wordt een verschillend belang aan de drie factoren, rijkdom, populatiegrootte en populatiedichtheid gehecht. Nederland is dichter bevolkt dan Europa gemiddeld is. Dus in 2008 hoefde Nederland volgens deze modellen géén, of slechts 235 vluchtelingen op te nemen.

Maar de onderzoekers stelden ook dat de maximale bevolkingsdichtheid niet per definitie op tweehonderd mensen per vierkante kilometer hoeft te liggen. In Nederland is de bevolkingsdichtheid bijvoorbeeld al hoger. Als de maximale bevolkingsdichtheid zou worden opgehoogd tot bijvoorbeeld duizend mensen per vierkante kilometer, zouden minder landen geen vluchtelingen hoeven opnemen.

Om te kijken wat voor effect een dergelijke ophoging zou hebben voor de mogelijkheden om vluchtelingen te verdelen, zijn er ook vier modellen gemaakt met een maximale bevolkingsdichtheid van duizend. Hier komt het getal dat onder meer Xandernieuwspunt meldde vandaan. Want bij deze maximale bevolkingsdichtheid kan Nederland 25 miljoen inwoners herbergen, en dus acht miljoen mensen meer dan nu.

Maar nergens in het rapport staat dat die duizend mensen per vierkante kilometer realistisch of wenselijk is. Daarnaast staat ook nergens dat die acht miljoen mensen er ook daadwerkelijk komen, laat staan dat het allemaal vluchtelingen of migranten zijn. Ook moest Nederland volgens de modellen die met deze hogere maximale populatiedichtheid rekenen in 2008 in theorie géén, of maximaal 417 vluchtelingen opvangen.

Hoewel binnen de EU de afgelopen jaren wel vluchtelingen zijn herverdeeld, is geen van de hierboven besproken modellen als zodanig uitgevoerd.

VN heeft geen uitspraak gedaan over aantal migranten dat Nederland moet opnemen

Xandernieuwspunt schreef dat ook de VN vond dat Nederland acht miljoen migranten kan opnemen. Waar dit vandaan komt, hebben we niet kunnen achterhalen. De VN maakt wel prognoses over hoeveel mensen in de toekomst in Nederland wonen, maar heeft voor zover na te gaan nooit uitspraken gedaan over het aantal migranten dat Nederland zou moeten opnemen. Het is volgens de VN daarnaast zeer onwaarschijnlijk dat Nederland in het jaar 2100 meer dan 24 miljoen inwoners heeft.

Conclusie

In één rapport dat aan de Europese Commissie is geleverd, bijna tien jaar geleden, staat ergens in een rekenmodel dat Nederland in theorie 25 miljoen inwoners kan huisvesten. Er staat echter nergens dat Nederland ook 25 miljoen inwoners zou moeten hebben of dat dit model realistisch is.

Daarnaast verwoordt het rapport niet noodzakelijkerwijs de mening van de Europese Commissie, laat staan de mening van de hele EU. De VN heeft daarnaast, voor zover bekend, niet gemeld dat Nederland acht miljoen migranten kan opnemen.

We beoordelen de stelling "Volgens de VN en de EU kan Nederland acht miljoen migranten ontvangen" als onwaar.