NU.nl checkt dagelijks berichten op betrouwbaarheid. Bewering: "Het is ongezond voor je hart om op je rechterzij te slapen."

Oordeel: onbewezen

Mensen die op hun rechterzij slapen, zouden volgens nieuwsberichten op de websites Elkedagverhalen.nu en Newsner slecht bezig zijn. Het zou voor je hart gezonder zijn om op je linkerzijde te slapen. De bloedcirculatie is volgens de berichten namelijk beter bij mensen die op deze zij in bed liggen dan bij hen die op de rechterzij slapen. Dit zou blijken uit Amerikaans onderzoek.

Waar komt het vandaan?

Het onderzoek waarnaar wordt verwezen, is in 2015 gepubliceerd. Er werd in dit onderzoek alleen helemaal niet gekeken naar de invloed van je slaaphouding op het hart. Er werd onderzocht wat de invloed is van slaappositie op maagzuurklachten. Voor patiënten die last hebben van brandend maagzuur is het volgens dit onderzoek inderdaad gunstig om op de linkerzij te slapen. Maar over het hart kan je dus op basis van dit artikel niets zeggen.

Waar komt het idee dan wel vandaan dat op je rechterkant slapen slecht is voor je hart? Dit is niet met zekerheid te achterhalen. Eerder dit jaar berichtte De Telegraaf wel dat mensen die op hun zij slapen vaker last zouden hebben van hartritmestoornissen dan mensen die op hun rug of buik slapen.

De bron van dit bericht is een enquête onder ongeveer vijfhonderd mensen door patiëntenplatform Hart.volgers. Hieruit bleek inderdaad dat mensen die op een zij sliepen meer last hadden van hartritmestoornissen dan mensen die op hun buik of rug sliepen.

Cardioloog en onderzoeker Lukas Dekker van het Catharina Ziekenhuis was betrokken bij dit onderzoek en hij vertelt aan NU.nl dat je op basis van deze enquête geen conclusies kunt trekken, maar dat het wel een aanwijzing is dat slaappositie mogelijk van invloed is op het hart.

Klopt het?

Dekker legt uit dat er nog weinig onderzoek is gedaan naar slaaphouding en hartritmestoornissen. "Als je als arts leert over het hart of onderzoek doet, zie je het hart altijd als mensen op hun rug liggen. We hebben nu bij het hartinstituut LYRIC in Bordeaux het hart onderzocht van mensen die op hun zij lagen. Hieruit bleek dat als mensen op hun zij liggen, het hart en de bloedvaten eromheen een andere vorm aannemen. Dit is mogelijk omdat het hart alleen aan de achterkant vastzit en dus in de andere richtingen, onder druk van de zwaartekracht, kan bewegen."

Dekker legt uit dat we nog niet weten wat precies de consequenties zijn van deze vormverandering, daar wordt nu onderzoek naar gedaan. Je krijgt volgens Dekker in ieder geval geen hartritmestoornis van slapen op je zij, maar het heeft mogelijk wel invloed op hoe vaak iemand met een hartritmestoornis hier tijdens het slapen last van heeft.

Op je zij liggen kan dus misschien een effect hebben op hartritmestoornissen, maar kan het ook nog uitmaken op welke zij je ligt? Dekker vertelt dat we ook dat nu nog niet weten. "Theoretisch gezien zou liggen op de linkerzij slechter kunnen zijn, omdat je hart in deze positie meer van vorm verandert dan op de rechterzij."

Slaappositie kan op invloed zijn van ademhalingsproblemen

Daarnaast zijn er aanwijzingen dat de slaappositie van invloed kan zijn op ademhalingsproblemen. Slechte ademhaling tijdens het slapen zorgt er volgens onderzoek misschien voor dat de klachten bij patiënten met hartfalen verergeren. 

Uit Italiaans onderzoek naar slaapapnoe bij hartpatiënten kwam naar voren dat mensen die eerst op hun rug sliepen en daarna op hun zij gingen liggen hierdoor beter gingen ademhalen. Wat dit voor consequenties heeft voor patiënten met hartfalen, moet ook nog verder worden onderzocht.

Conclusie

Het onderzoek naar de invloed van slaappositie op het hart is nog volop bezig. Er bestaat, voor zover bekend, geen onderzoek dat aantoont dat het slecht voor je hart is om op je rechterzij te slapen. Er zijn aanwijzingen dat slaaphouding en de zij waarop je ligt invloed kunnen hebben op de klachten van mensen met een hartritmestoornis.

We beoordelen de stelling 'het is ongezond voor je hart om op je rechterzij te slapen' als onbewezen.

Heb jij een bericht of bewering gezien waarvan je de juistheid betwijfelt? Mail naar factcheck@nu.nl en dan gaan wij ermee aan de slag.