NU.nl checkt dagelijks berichten op betrouwbaarheid. Bewering: "Een man in huis leidt ertoe dat een vrouw gemiddeld zeven uur meer werk in het huishouden heeft."

Oordeel: onbewezen

Samenwonen met een man leidt er volgens websites als Enfait en Welingelichte Kringen toe dat samenwonende vrouwen opeens een stuk meer werk in het huishouden hebben. De verklaring hiervoor zou zijn dat mannen wel rommel maken, maar het amper opruimen. Maar maken mannen echt zoveel rotzooi? 

Waar komt het vandaan?

De bron van de berichten is een onderzoek van de universiteit van Michigan, dat in 2008 werd gepubliceerd. In het persbericht over dit onderzoek stond dat trouwen met een man ertoe leidt dat vrouwen gemiddeld zeven uur extra aan het huishouden besteden. Er is niet direct onderzocht wat het effect van samenwonen is, alleen van trouwen. Evenmin is onderzocht waarom getrouwde vrouwen meer tijd gingen besteden aan het huishouden.

Getrouwde mannen zouden na hun trouwen juist een uur minder aan het huishouden besteden. Dit is een aanwijzing dat getrouwde mannen meer rommel maken dan ze opruimen, maar nog geen bewijs. De enquête waarop deze conclusies gebaseerd zijn, werd in 2005 afgenomen en is onderdeel van een onderzoek dat al sinds 1968 loopt. Volgens het persbericht vormden de deelnemers een representatieve groep Amerikaanse huishoudens.

Klopt het?

Het originele artikel is niet meer online te vinden. Onderzoeker Frank Stafford, de auteur van het Amerikaanse onderzoek, stuurde NU.nl wel een geüpdatete versie van het onderzoek met cijfers uit 2013. In dit onderzoek werd gekeken naar vrouwen en mannen van tussen de twintig en dertig jaar oud die in 2003 vrijgezel waren.

De vrouwen die tussen 2003 en 2013 waren getrouwd, bleken in 2013 bijna acht uur meer aan het huishouden te besteden dan toen ze nog vrijgezel waren. Terwijl vrouwen die niet trouwden in 2013 ongeveer evenveel tijd aan het huishouden kwijt waren. Maar of dit verschil is te verklaren door het hebben van een echtgenoot, is nog maar de vraag. Mannen die in deze periode trouwden, gingen ruim vier uur langer aan de slag in het huishouden dan ze als vrijgezel deden.

De onderzoekers verklaren niet waarom mannen en vrouwen na hun verbintenis meer tijd aan het huishouden besteden. Mogelijk speelt het krijgen van kinderen een rol. De verdeling van tijd die wordt besteed aan het huishouden was ook in 2013 nog steeds ongelijk. Getrouwde mannen besteedden zo'n 30 procent minder uren aan het huishouden dan getrouwde vrouwen.

Hoe zit het in Nederland?

Maar dat zijn gegevens over de VS. Doen vrouwen in Nederland ook nog steeds zoveel meer in het huishouden dan mannen? In Nederland doet het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) iedere vijf jaar onderzoek naar de tijdsbesteding van Nederlanders. Hieruit blijkt dat vrouwen in Nederland wekelijks gemiddeld 17,2 uur aan het huishouden besteden. Mannen spenderen er wekelijks elf uur aan.

Het SCP schrijft dat de ongelijkheid in huishoudelijk werk tussen man en vrouw afneemt. Volgens het planbureau komt dit niet zozeer doordat mannen meer zijn gaan doen, maar doordat vrouwen steeds minder tijd voor het huishouden nodig hebben.

Maar veroorzaken mannen gemiddeld ook extra werk in het huishouden? Vrijgezelle kinderloze vrouwen besteden volgens het SCP minder tijd aan huishoudelijk werk dan kinderloze vrouwen met een partner. Maar het is onduidelijk of een mannelijke partner de oorzaak is voor al het extra werk in het huishouden. Ook kinderloze vrijgezelle mannen besteden minder tijd aan het huishouden dan kinderloze mannen met een partner.

Wat de reden is dat mensen in een relatie meer tijd besteden aan het huishouden is ook in Nederland niet duidelijk. Volgens het SCP zijn hier waarschijnlijk meerdere redenen voor. Eén van de mogelijke redenen is dat vrouwen die samenwonen misschien minder vaak een schoonmaker inhuren dan vrijgezelle vrouwen. Mogelijk maken mensen met een relatie ook meer rommel, maar er is geen bewijs dat een mannelijke partner uren aan extra huishoudelijk werk veroorzaakt. 

Conclusie

Uit Amerikaans onderzoek bleek dat jonge vrouwen na een huwelijk zo'n acht uur meer aan het huishouden besteden dan voorheen. Maar mannen worden na hun bruiloft ook actiever in het huishouden. We weten niet of de aanwezigheid van een man leidt tot meer werk in het huishouden of dat er andere redenen zijn dat Amerikaanse gehuwde vrouwen thuis drukker zijn.

Daarnaast ging het Amerikaanse onderzoek alleen over getrouwde mannen en vrouwen. Het directe effect van samenwonen werd niet onderzocht. Ook zijn de Amerikaanse resultaten misschien helemaal niet te vergelijken met de situatie in Nederland. Onderzoek van het SCP toont aan dat Nederlandse vrouwen met een partner wel meer tijd kwijt zijn aan huishoudelijk werk dan vrouwen zonder partner. Hoe dit komt, weten we alleen niet.

We beoordelen de stelling "een man in huis leidt ertoe dat een vrouw gemiddeld zeven uur meer werk in het huishouden heeft" als onbewezen.