NU.nl checkt dagelijks berichten op betrouwbaarheid. Bewering: 'Mensen die niet van sport houden, zijn gemiddeld intelligenter.'

Oordeel: onbewezen

Volgens websites als 100%NLMagazine en Girlscene ben je intelligent als je geen fan bent van de sportschool. Mensen die niet van sport houden, zouden volgens Amerikaans onderzoek slimmer zijn dan mensen die wel van sport houden. Maar zijn sporthaters echt intelligenter? 

Waar komt het vandaan?

Het onderzoek waar de websites naar verwijzen, is uitgevoerd door de Florida Gulf Coast University en gepubliceerd in 2016. Dit onderzoek ging alleen niet over of mensen van sport houden en ook niet over intelligentie. Wat is er dan wel onderzocht?

De auteurs van het artikel wilden weten of 'denkers', dit zijn mensen die geneigd zijn diep na te denken en die het leuk vinden om ingewikkelde theoretische problemen op te lossen, minder bewegen dan mensen die weinig in hun hoofd bezig zijn.

Ze onderzochten dit door de fysieke activiteit van zestig studenten (dertig 'denkers' en dertig 'niet-denkers') een week lang te volgen. De studenten kregen een armband om, die de bewegingen van de studenten registreerde. Niet alleen sporten telde als beweging; ook als iemand naar de wc liep registreerde dit apparaat fysieke activiteit.

Uit het onderzoek bleek dat de denkers doordeweeks gemiddeld minder bewogen dan de niet-denkers. Veel denken lijkt volgens de onderzoekers dus ten koste van lichaamsbeweging te gaan.

Klopt het?

Maar dit is geen bewijs dat mensen die niet vaak sporten of niet van sport houden intelligenter zijn. Het is onbekend of de studenten in de groep denkers een hoger IQ hebben dan de niet-denkers en of de mensen die meer bewogen, ook meer sporten. Is er überhaupt een verband tussen persoonlijkheidskenmerken en sporten?

Hoogleraar Sportpsychologie Nico van Yperen van de Rijksuniversiteit Groningen vertelt aan NU.nl dat persoonlijkheidskenmerken slechte voorspellers zijn van concreet gedrag. "De verbanden die er zijn gevonden tussen persoonlijkheid en sporten zijn dan ook zwak."

Volgens van Yperen zijn er aanwijzingen dat mensen die regelmatig sporten gemiddeld iets hoger scoren op een aantal positieve persoonlijkheidskenmerken, zoals openheid voor nieuwe ervaringen, zorgvuldigheid en emotionele stabiliteit.

Van Yperen legt uit dat het niet met zekerheid te zeggen is dat deze persoonlijkheidsaspecten ervoor zorgen dat mensen meer gaan sporten, maar dat het theoretisch wel aannemelijk is dat persoonlijkheid enige invloed heeft op sportgedrag.

En hoe zit het met intelligentie? Van Yperen vertelt dat het nog niet duidelijk is of er een verband is tussen sport en intelligentie. "Er zijn wel aanwijzingen dat er bij kinderen en jongeren een positieve relatie is tussen bewegen en de ontwikkeling van het denkvermogen."

Conclusie

Het onderzoek waar 100%NLMagazine naar verwijst, ging niet over sporten en ook niet over intelligentie. De conclusie van 100%NLMagazine is dus niet goed onderbouwd. 

Het is nog onduidelijk of er een verband bestaat tussen intelligentie en sport. Er zijn wel aanwijzingen dat sporten goed kan zijn voor de ontwikkeling van het denkvermogen van kinderen.

We beoordelen de stelling 'Mensen die niet van sport houden, zijn gemiddeld intelligenter' als onbewezen.

Heb jij een bericht of bewering gezien waarvan je de juistheid betwijfelt? Mail naar factcheck@nu.nl en dan gaan wij ermee aan de slag.