NU.nl checkt dagelijks berichten op betrouwbaarheid. Bewering: "Harry Potter-fans zijn betere partners."

Oordeel: onbewezen

Mensen die dol zijn op de Harry Potter-boeken doen het beter in de liefde, althans dat schreven websites als Dingenvoorvrouwen en Metrotime.be eind augustus. Volgens de berichten hebben Harry Potter-fans een gezonder beeld van relaties. Maar zijn liefhebbers van Harry Potter echt betere partners?

Waar komt het vandaan?

Het is niet helemaal duidelijk waar de berichten op gebaseerd zijn, maar de bron lijkt een artikel van de Australische Women's Health te zijn. In dit artikel wordt geschreven dat er een nieuw onderzoek is, waaruit zou blijken dat Potter-fans inderdaad betere partners zouden zijn. Maar heeft iemand dit echt onderzocht?

Het onderzoek waarnaar verwezen wordt, is een Amerikaans onderzoek dat eerder dit jaar is gepubliceerd. Er is onderzocht of bekendheid met verschillende literaire genres invloed heeft op hoe mensen tegen romantische relaties in de echte wereld aankijken. Volgens de onderzoekers zorgt een realistische, volwassen kijk op relaties voor een hogere kwaliteit van relaties, en zijn de mensen die realistisch naar relaties kijken dus betere partners.

Hoe zag het onderzoek eruit?

In het onderzoek werd aan de ruim vierhonderd deelnemers gevraagd om eerst een test te maken om te bepalen hoe goed zij verschillende literaire genres kenden. Er werden zeven genres onderzocht: fantasy, sciencefiction, hedendaagse literatuur, klassieke literatuur, thrillers, horror en romantiek.

De deelnemers kregen een lijst met namen van auteurs uit alle zeven genres te zien, waarbij de proefpersonen moesten aangeven welke namen ze herkenden. Er stonden vijftien fantasy-auteurs in de lijst, zoals George R.R. Martin van Game of Thrones en J.R.R. Tolkien van Lord of the Rings, maar niet J.K. Rowling van Harry Potter.

Hierna werd de deelnemers gevraagd wat ze vonden van een aantal stellingen over de liefde. Stellingen waren bijvoorbeeld: 'Er is maar één ware liefde', 'De relatie met mijn ware liefde zal perfect zijn' en 'Als ik verliefd ben op iemand en de ander op mij, dan kunnen we alle mogelijke problemen samen overwinnen'.

Mensen die relatief veel sciencefiction- of fantasy-auteurs kenden, bleken over het algemeen een realistischere kijk op relaties te hebben. Ze vonden bijvoorbeeld minder vaak dan gemiddeld dat het noodzakelijk is om elkaars gedachten te kunnen lezen in een relatie.

Of dit komt doordat mensen met een realistische kijk op relaties liever fantasy lezen dan andere boeken óf dat dit komt doordat fantasyboeken ervoor zorgen dat mensen een meer realistische kijk op relaties krijgen, dat weten we niet.

Daarnaast is het onbekend of de Amerikaanse resultaten van dit onderzoek onder vierhonderd deelnemers te generaliseren is.

Hoe zit het met Harry Potter?

Maar zegt de conclusie van dit onderzoek überhaupt iets over Harry Potter-fans? Nee, want Harry Potter-fans zijn helemaal niet onderzocht. Het is onbekend of de mensen die goed bekend waren met het fantasygenre dezelfde kenmerken hebben als Harry Potter-fans. Hier wordt in het artikel van Women's Health wel van uitgegaan, terwijl het theoretisch mogelijk is dat de meeste mensen die Harry Potter hebben gelezen, verder weinig fantasyschrijvers kennen.

Verder onderzoek naar het effect van Harry Potter op romantische relaties bestaat niet. In een onderzoek uit 2017 werd wel gevonden dat Harry Potter-lezers minder vooroordelen hebben over minderheidsgroepen dan mensen die Harry Potter niet hebben gelezen.

Conclusie

Er bestaat geen onderzoek waaruit blijkt dat Harry Potter-fans betere partners zijn. Er zijn wel aanwijzingen dat mensen die veel fantasy-auteurs kennen er realistischere denkbeelden over relaties op nahouden dan gemiddeld. We weten niet of Harry Potter-fans ook fantasykenners zijn. Specifiek onderzoek naar de relationele kwaliteiten van Potter-fans ontbreekt.

We beoordelen de stelling "Harry Potter-fans zijn betere partners" als onbewezen.

Heb jij een bericht of bewering gezien waarvan je de juistheid betwijfelt? Mail naar factcheck@nu.nl en dan gaan wij ermee aan de slag.