NU.nl checkt dagelijks berichten op betrouwbaarheid. Bewering: "83 procent van de verkrachtingen in Denemarken wordt gepleegd door immigranten."
 

Oordeel: hoogst onwaarschijnlijk

83 procent van de verkrachtingen in Denemarken wordt, volgens onder andere Fenixxx.org en Xandernieuws.punt.nl, gepleegd door immigranten. De websites schreven in juli dat dit uit onderzoek van de Deense krant B.T. zou blijken. Daders zouden voornamelijk uit Macedonië, Somalië, Bulgarije, Irak en Eritrea komen. Maar zijn immigranten in Denemarken echt zo oververtegenwoordigd in de Deense verkrachtingsstatistieken?

Waar komt het vandaan?

De Deense krant B.T. publiceerde op 30 juni 2018 een onderzoek naar de migratie-achtegrond van daders die tussen januari 2016 en mei 2017 zijn veroordeeld voor verkrachting. De krant onderzocht één type verkrachting: verkrachting waarbij dader en slachtoffer elkaar vooraf niet kenden. 

In totaal zijn in de onderzochte periode twaalf mensen veroordeeld voor dit type verkrachting, hiervan hadden volgens de krant tien personen een niet-Deense achtergrond. Bij dit type verkrachting was dus 83 procent van de daders migrant of had een migratie-achtergrond. Verkrachting waarbij dader en slachtoffer elkaar niet kennen is alleen slechts een klein deel van de verkrachtingszaken in Denemarken.

In 2016 werden in Denemarken in totaal 66 mensen veroordeeld voor verkrachting. Volgens het Deense bureau voor de statistiek hadden dertig daders een niet-Deense achtergrond. 45 procent van de voor verkrachting veroordeelden in Denemarken was dus migrant of had een migratie-achtergrond, en zeker niet 83 procent, zoals Xandernieuwspunt.nl schreef. 

De definitie van verkrachting in de Deense cijfers is daarnaast een stuk beperkter dan de Europese definitie. Verkrachting van kinderen jonger dan vijftien of verkrachting zonder geweld, maar waarbij iemand door dronkenschap wel handelingsonbekwaam is, zijn in de Deense cijfers bijvoorbeeld niet meegenomen. Zo meldt het Deense bureau voor de statistiek aan NU.nl.

Dit heeft invloed op het totale aandeel mensen met een migratie-achtergrond in de Deense verkrachtingscijfers. Bij seksuele misdaden tegen kinderen heeft in Denemarken bijvoorbeeld 87 procent van de daders geen migratie-achtergrond.

Niet veroordeeld

Daarnaast is er slechts informatie over de etniciteit van veroordeelde daders bekend. In Denemarken leiden, net zoals in veel Europese landen, veel meldingen van verkrachting niet tot een aangifte en al helemaal niet tot een veroordeling.

In 2016 werden volgens het Deense bureau voor de statistiek 791 aangiften van verkrachting gedaan, daarvan werd in 443 gevallen daadwerkelijk overgegaan tot strafrechtelijke vervolging, en in slechts een klein gedeelte van deze zaken werd daadwerkelijk iemand veroordeeld. Het is onbekend wat de etniciteit van de verdachten was in de zaken waarin niemand is veroordeeld.

In mei dit jaar publiceerden onderzoekers van de University of Southern Denmark wel een onderzoek naar verkrachtingszaken, waaronder zaken die niet tot vervolging leidden. De onderzoekers bekeken alle aangiften van verkrachting die in één Deens politiedistrict binnenkwamen. In dit district lag onder andere Aarhus, de tweede stad van Denemarken.

In totaal bekeken de onderzoekers 248 aangiften die tussen 2008 en 2010 zijn gedaan. In 80 procent van deze zaken was de verdachte Deens. Het is alleen onbekend of deze regio representatief is voor de rest van Denemarken.

Conclusie

Xandernieuwspunt.nl schreef dat 83 procent van de verkrachtingen in Denemarken door immigranten wordt gepleegd en baseerde zich daarvoor op een onderzoek van een Deense krant. De Deense krant heeft zich in hun onderzoek alleen niet gericht op alle verkrachtingen, maar alleen op verkrachtingen waarbij dader en slachtoffer elkaar niet kennen. Wanneer men kijkt naar alle daders die veroordeeld zijn voor verkrachting, dan zakt het aandeel mensen met een migratie-achtergrond naar 45 procent.

Daarnaast wordt bij de meerderheid van de verkrachtingszaken nooit iemand veroordeeld. Bij deze zaken weten we niet wat de etniciteit was van de dader. Maar omdat uit Deens onderzoek in één politiedistrict bleek dat de meerderheid van de verdachten in verkrachtingszaken Deens is en uit de landelijke cijfers van veroordeelden voor verkrachting ook blijkt dat de meerderheid van de daders geen immigrant was, beoordelen we de stelling "83 procent van de verkrachtingen in Denemarken wordt gepleegd door immigranten" als hoogst onwaarschijnlijk.