NU.nl checkt dagelijks berichten op hun betrouwbaarheid. Bewering: 'De juiste kleur kleding zorgt ervoor dat wespen minder snel naar je toe vliegen.'

Oordeel: onwaarschijnlijk

Een vrolijk geel shirtje aan in de zomer? Volgens verschillende adviezen, van bijvoorbeeld Zoover en Kookfans, is dit niet zo'n goed idee als je geen last wilt hebben van wespen. Felle kleuren en vooral geel zouden namelijk enorm aanlokkelijk zijn voor deze vervelende beestjes. En donkere kleding zou er dan juist voor zorgen dat wespen minder snel op je af vliegen. Maar kunnen bepaalde kleuren er echt voor zorgen dat er minder wespen jouw kant op komen? En kun je ook de kans dat je gestoken wordt verkleinen met de juiste kledingkleur?

Waar komt het vandaan?

Wie heeft bedacht dat felgekleurde kleding wespen lokt, is niet te achterhalen. Maar het idee is natuurlijk niet heel vreemd, wespen lijken op bijen en hommels, en die zie je vaak bij felgekleurde bloemen. En als je dit soort dieren vaak bij bloemen ziet, dan is het geen gekke conclusie dat ook een felgekleurd shirtje aanlokkelijk kan zijn.

Klopt het?

Er is alleen, voor zover bekend, nog nooit onderzoek gedaan naar het effect van kledingkleur op het gedrag van wespen in de omgeving van mensen. We kunnen dus in ieder geval niet met zekerheid zeggen of kledingkleur van invloed is op wespenoverlast. Er is wel onderzoek gedaan naar hoe wespen in andere situaties op kleuren reageren en op basis daarvan zijn er wel aanwijzingen dat kleur enige invloed kan hebben.

Bioloog Arnold van Vliet van Wageningen University & Research vertelt aan NU.nl dat hij één onderzoek kent waarin gekeken is naar het effect van kleur op de kans dat wespen steken. Van Vliet legt uit dat in het onderzoek een witte en een zwarte bol voor een wespennest gehangen werd. De wespen bleken de zwarte bol vaker aan te vallen dan de witte.

Volgens Van Vliet verklaarden de onderzoekers dit verschil door het feit dat dieren die een mogelijke bedreiging voor wespen zijn eerder een donkere dan een witte kleur hebben en dat wespen donkere objecten daarom ook eerder als potentieel gevaarlijk zien.

Zijn felle kleuren aantrekkelijk?

Een wit shirtje lijkt dus verstandiger dan een donker shirt. Maar komen wespen ook op felle kleurtjes af? Omdat ze denken dat je een bloempje bent? En zijn bloemen eigenlijk wel aantrekkelijk voor wespen? Van Vliet vertelt dat wespen het grootste gedeelte van het jaar jagen op insecten, die zich natuurlijk vaak bij bloemen bevinden. Maar in deze periode van het jaar, waarin we de meeste last van ze hebben, zijn wespen vooral op zoek naar zoetigheid, zoals jouw colaatje op het terras, maar ook naar nectar die in bloemen zit. Bloemen zijn nu dus aantrekkelijk voor wespen.

Koos Biesmeijer, bijenonderzoeker bij Naturalis Biodiversity Center, vertelt dat wespen inderdaad wel wat nectar en stuifmeel uit bloemen eten, maar dat ze vooral dol zijn op voedsel dat niet per se een opvallende kleur heeft, zoals rottend fruit, plantensap, vlees, vis en insecten. Wespen baseren zich in hun zoektocht naar voedsel dan ook vooral op geur en slechts in beperkte mate op kleur. Ze kunnen ook helemaal niet zo goed zien. Wespen zijn wel in staat om vage kleurvlakken te herkennen en hebben een lichte voorkeur voor de kleuren geel en ultraviolet, een kleur die wij mensen niet kunnen zien.

Wat kun je doen tegen wespen?

Het is dus misschien beter om geen geel te dragen, maar het effect hiervan zal wel klein zijn, omdat wespen vooral geur gebruiken om voedsel te vinden. Wat zijn daarom eigenlijk wel de beste tips tegen wespen? Van Vliet vertelt dat je vooral niet in paniek moet raken als er een wesp in de buurt is. Daarnaast kun je beter niet uit flesjes of blikjes drinken, omdat het gevaar aanwezig is dat je een wesp drinkt en je in je mond of keel gestoken wordt. En tot slot: probeer zo min mogelijk zoetigheid buiten te laten liggen, wespen komen terug naar plekken waar ze eerder met succes voedsel gevonden hebben.

Conclusie

Hoewel er geen onderzoek is uitgevoerd waaruit blijkt dat een bepaalde kledingkleur ervoor zorgt dat mensen minder last hebben van wespen, is wel bekend dat wespen donkere objecten eerder gevaarlijk vinden dan witte en dat wespen een lichte voorkeur hebben voor de kleur geel. Het is dus in theorie mogelijk dat niet-gele, lichte kleding kan helpen om overlast van wespen te beperken. Dit is echter niet bewezen en bovendien maakt de kleur van je kleding hoogstwaarschijnlijk niet uit als de wespen je zoete drankje op het terras ruiken en weten dat ze daar al eerder voedsel gevonden hebben.

We beoordelen de stelling 'De juiste kleur kleding zorgt ervoor dat wespen minder snel naar je toe vliegen' daarom als onwaarschijnlijk.

Wespenoverlast deze zomer, hoe kom je van ze af?
78
Wespenoverlast deze zomer, hoe kom je van ze af?