NU.nl checkt dagelijks berichten op hun betrouwbaarheid. Bewering: "De meest ideale vakantie voor je gezondheid en welzijn duurt acht dagen."

Net terug van vakantie? Is het gelukt om echt te ontspannen, of had je nog wel een paar dagen extra kunnen gebruiken? Volgens onder andere wellingelichtekringen.nl en hln.be heb je de meest ideale vakantie gehad als je acht dagen op vakantie bent geweest. Onderzoek zou uitwijzen dat een vakantie van acht dagen het grootst mogelijk positieve effect heeft op je gezondheid en hoe goed je je voelt.

Waar komt het vandaan?

In de zomer van 2015 verschenen er veel berichten waarin ook werd geschreven dat acht dagen de ideale vakantielengte is, wat uiteindelijk de bron was van deze berichten is niet te achterhalen, maar allen verwijzen ze wel naar hetzelfde onderzoek dat in 2012 is gepubliceerd door de Radboud Universiteit Nijmegen.

Auteur van het onderzoek, Jessica de Bloom, momenteel werkzaam bij de Rijksuniversiteit Groningen, vertelt aan NU.nl dat op basis van haar onderzoek de conclusie "acht dagen is de ideale vakantielengte" te kort door de bocht is.

Hoe zat het onderzoek dan in elkaar en wat kan je dan wél zeggen op basis van het Nijmeegse onderzoek? De Bloom legt uit dat ze het welzijns- en gezondheidsgevoel van ruim vijftig vakantiegangers voor, tijdens en na hun vakantie heeft onderzocht. Ze vroeg de vakantiegangers bijvoorbeeld naar hoe moe ze zich voelden en hoe tevreden ze op dat moment waren. De deelnemers gingen gemiddeld drie weken, en minimaal twee weken op vakantie. Om de vier dagen is aan de vakantiegangers gevraagd hoe ze zich voelden.

De Bloom vertelt dat bij de eerste bevraging, na vier dagen vakantie, mensen zich al aanzienlijk beter voelden dan voor de vakantie. "Bij de tweede meting, na acht dagen, voelden mensen zich het best van de vakantie, dit gelukkige gevoel bleef ongeveer gelijk in het midden van de vakantie en zakte tegen het einde een klein beetje af."

Niet precies acht dagen

Hier komt dus waarschijnlijk het idee vandaan dat acht dagen de ideale vakantielengte is, maar omdat in de studie alleen om de vier dagen is gemeten weten we bijvoorbeeld niet hoe mensen zich voelden op bijvoorbeeld de zesde of de zevende dag. Volgens de Bloom is dit een van de redenen dat het niet valt te zeggen dat acht dagen exact de ideale vakantielengte is.

Daarnaast is helemaal niet onderzocht hoe gelukkig mensen zijn tijdens een vakantie van acht dagen. Er is alleen gekeken naar mensen die minstens twee weken vakantie hadden. En waarschijnlijk voel je je anders als je na de achtste dag nog bijna een week vakantie hebt, dan wanneer je op de achtste dag je koffer alweer moet pakken.

De Bloom vertelt dat het mogelijk is dat het patroon van een snelle stijging van het welzijnsgevoel aan het begin van de vakantie en een kleine afname aan het einde van de vakantie altijd voorkomt. "De kleine piek op de achtste dag zal waarschijnlijk bij een kortere of langere vakantie weer ergens anders liggen, vermoedelijk weer in het midden van de vakantie."

Jeroen Nawijn, toerismeonderzoeker bij hogeschool-NHTV Breda, vertelt dat mensen zich vrijwel direct gelukkiger voelen als ze op vakantie zijn. De oorzaak hiervoor is volgens Nawijn dat mensen op vakantie direct meer keuzevrijheid ervaren dan in het dagelijks leven. Het geluksgevoel gedurende de vakantie is volgens Nawijn vrij constant, en dus niet afhankelijk van de totale lengte van de vakantie.

Terugkomst

De lengte van je vakantie lijkt dus weinig invloed te hebben op hoe goed jij je voelt tijdens de vakantie, maar maakt het nog uit hoe lang je op vakantie bent geweest als je weer terug bent van vakantie? Voel je je meer uitgerust na een lange vakantie? De Bloom vertelt dat, ongeacht de duur van de vakantie, er binnen de eerste werkweek na terugkeer al geen effect meer was van de vakantie. "Mensen voelden zich na de vakantie snel weer hetzelfde als voor de vakantie. Het lijkt dus zinvoller om vaker op vakantie te gaan dan bijzonder lang weg te gaan."

Ook Nawijn bevestigt dat het effect van vakantie na de vakantie vrijwel direct is verdwenen, maar dat het lastig te zeggen is of korte vakanties beter zijn dan lange. "Waarschijnlijk zijn meerdere korte vakanties inderdaad beter, omdat je dan vaker voor- en napret hebt, al zijn de effecten hiervan klein."

Conclusie

Of een vakantie van precies acht dagen de meest ideale vakantielengte is, is op basis van het onderzoek waar hln.be en welingelichtekringen.nl over schreven niet te zeggen. Ongeacht de lengte van je vakantie, voel je je op vakantie snel beter en aan het einde van je vakantie voel je je waarschijnlijk iets minder. Ook je gevoel als je weer terugbent van vakantie lijkt niet af te hangen van de lengte van je vakantie, het vakantiegevoel is sowieso snel verdwenen. Er zijn wel aanwijzingen dat het beter is om vaker een korte vakantie te nemen dan één hele lange, omdat je dan vaker voor- en napret ervaart.

Om deze reden beoordelen we de stelling "De meest ideale vakantie voor je gezondheid en welzijn duurt acht dagen" als onbewezen.