NU.nl checkt dagelijks berichten op hun betrouwbaarheid. Bewering: 'Vrouwen hebben meer slaap nodig dan mannen, omdat de hersenen van vrouwen overdag harder werken.'

Oordeel: onbewezen

Wetenschappelijk onderzoek zou hebben aangetoond dat vrouwen gemiddeld twintig minuten meer slaap nodig hebben dan mannen, zo meldt lifestylewebsite NSMBL. De oorzaak hiervoor zou zijn dat vrouwen gedurende de dag meer hersenactiviteit vertonen en meer delen van de hersenen gebruiken, omdat ze veel meer multitasken.

Waar komt het vandaan?

Ben je als vrouw nu van plan standaard twintig minuten later op te staan dan je mannelijke huisgenoten, omdat je deze minuten echt nodig hebt, en wil je dit nieuwsbericht als argument gebruiken om bijvoorbeeld 's ochtends de hond niet te hoeven uitlaten? Wacht daar dan nog even mee.

Er is namelijk één probleem met het bericht van NSMBL: het onderzoek waar over wordt geschreven, lijkt helemaal niet te bestaan. In het berichtje staat wel een link naar een wetenschappelijk onderzoek, maar dit onderzoek is niet Brits, zoals NSMBL schrijft, en gaat bovendien helemaal niet over slaap. In het onderzoek wordt beschreven wat de verschillen tussen beide seksen zijn wat betreft de manier waarop verschillende hersengebieden met elkaar verbonden zijn. Nergens in dit artikel staat vermeld dat het brein van vrouwen overdag actiever is dan het brein van mannen.

Maar waar komt het idee dat vrouwen twintig minuten extra moeten slapen dan wel vandaan? Er zijn in de afgelopen jaren vaker nieuwsberichten verschenen waarin wordt genoemd dat vrouwen meer slaap nodig hebben dan mannen. De bron lijkt een artikel uit 2010 in de Britse Daily Mail. In dit artikel komt de Britse slaapexpert Jim Horne aan het woord. Hij vertelt dat vrouwen inderdaad meer nachtrust nodig hebben, omdat ze meer multitasken.

Vrouwen slapen langer

Naar wetenschappelijk onderzoek wordt in het artikel van Daily Mail niet verwezen. Het is daarom onduidelijk waar Horne zijn uitspraken op heeft gebaseerd. Hij heeft wel onderzoek naar de slaappatronen van mannen en vrouwen gedaan en uit zijn onderzoek uit 1995 bleek dat vrouwen gemiddeld inderdaad langer sliepen dan mannen, maar wat de oorzaak van dit verschil was, is niet onderzocht.

Slaapexpert Winni Hofman van de Universiteit van Amsterdam kent geen onderzoek waarin is aangetoond dat sekseverschillen op slaapgebied door hersenactiviteit overdag veroorzaakt worden. Hofman vertelt dat uit onderzoek wel blijkt dat er slaapverschillen tussen mannen en vrouwen bestaan. Zo blijkt uit hersenscans dat vrouwen in een nacht gemiddeld meer diepe slaap hebben, wat betekent dat vrouwen gemiddeld een hogere slaapkwaliteit hebben. Daarnaast blijkt uit observaties van slaapgedrag dat vrouwen gemiddeld net iets langer in bed liggen en dat vrouwen van de uren dat zij in bed liggen er ook meer slapen.

Hofman legt uit dat het nog niet duidelijk is wat de oorzaak van deze verschillen is, maar dat er waarschijnlijk een verband is met geslachtshormonen. "Sekseverschillen in slaap worden al zichtbaar vanaf de puberteit, wat erop wijst dat de geslachtshormonen hier een rol in spelen."

Ook Martin Dresler van de Radboud Universiteit bevestigt aan NU.nl dat er geen duidelijk bewijs is dat vrouwen twintig minuten langer moeten slapen, omdat de vrouwelijke hersenen overdag drukker zijn. "Als er al sekseverschillen zijn in slaapbehoefte door verschillen in hersenactiviteit, dan zijn ze een stuk subtieler dan de nieuwsberichten suggereren."

Conclusie

Het onderzoek waar NSMBL over schreef, bestaat niet. Het idee dat vrouwen door multitasken twintig minuten langer moeten slapen, lijkt uit een interview uit 2010 met een slaapexpert te komen. In dit interview wordt echter niet verwezen naar wetenschappelijk onderzoek en dat lijkt er ook niet te zijn. Meerdere experts vertelden aan NU.nl dat ze geen onderzoek kennen dat bewijst dat vrouwen meer slaap nodig hebben dankzij sekseverschillen in hersenactiviteit.

Om deze redenen beoordelen we de stelling 'Vrouwen hebben meer slaap nodig dan mannen, omdat de hersenen van vrouwen overdag harder werken' als onbewezen.

Heb jij een bericht of bewering gezien waarvan je de juistheid betwijfelt? Mail naar factcheck@nu.nl en dan gaan wij ermee aan de slag.