NU.nl checkt dagelijks berichten op hun betrouwbaarheid. Bewering: de politie waarschuwt voor autodiefstal met behulp van een plastic flesje.

Oordeel: onwaar

Een plastic flesje zou het volgens zeker tien websites, zoals MediaWiki en Handigetips, gemakkelijker maken om een auto te stelen. En hier zouden dieven volgens de berichten dusdanig gretig gebruik van maken dat de politie waarschuwt voor deze truc. Maar moet je nu echt opeens alert zijn op mensen die veel plastic flesjes bij zich hebben?

Waar komt het vandaan?

De truc met het plastic flesje werkt volgens de berichten als volgt: dieven plaatsen bij een geparkeerde auto een leeg plastic flesje boven op een band aan de rechterkant van de auto. Als de bestuurder even later wegrijdt, hoort hij een krakend geluid door het kapot gaan van het flesje. De bestuurder stapt vervolgens uit om te kijken wat er aan de hand is en op dit moment kunnen dieven spullen uit de auto halen of, als de sleutel nog in het slot zit, zelfs de auto meenemen.

De bron van deze nieuwsberichtjes lijkt een Facebook-post van een Zuid-Afrikaans beveiligingsbedrijf, waarin gewaarschuwd wordt voor deze methode. De foto in dit bericht is exact dezelfde als de foto die wordt gebruikt in de meeste Nederlandse berichten over dit onderwerp. Het beveiligingsbedrijf schrijft dat de lokale politie heeft gevraagd om de informatie over deze truc te delen en te verspreiden. Dit laatste is in ieder geval gebeurd, de Facebook-post werd 375.000 keer gedeeld.

Het verhaal lijkt alleen niet door de Zuid-Afrikanen de wereld in geholpen te zijn. In juni 2017 werd al een Mexicaans filmpje op YouTube geplaatst waarin de truc ook werd uitgelegd. Dit filmpje is zo'n zes miljoen keer bekeken en is regelmatig in de Nederlandse berichten over plastic flesjes te vinden.

Klopt het?

De politie en de Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit, een samenwerkingsverband tussen onder andere politie en private partijen, hebben beide een bericht op de website met tips om autodiefstal te voorkomen. Op geen van deze pagina's word je gewaarschuwd voor diefstal met behulp van plastic flesjes. De Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit meldt aan NU.nl, ook namens de politie, dat ze geen enkel signaal hebben ontvangen dat dieven in Nederland deze methode gebruiken en er wordt daarom ook niet gewaarschuwd voor deze truc.

Dit zien we ook in andere landen waar werd bericht over deze truc. Ook de Zuid-Afrikaanse politie heeft een pagina met tips tegen auto-inbraak, maar waarschuwt niet voor plastic flesjes. De Amerikaanse factcheck-website Snopes  berichtte vorig jaar dat ook in Amerika werd geschreven over de flesjestruc. De FBI meldde aan Snopes geen gevallen te kennen waarin deze list werd gebruikt.

Conclusie

Vorig jaar checkten we berichten waarin werd beschreven dat criminelen kleding of eieren zouden gebruiken om bestuurders uit de auto te lokken en zo bezittingen te stelen. Er was voor deze trucs geen enkel bewijs. De berichten over de flesjestruc lijken op het nieuws over eieren en kleding; het is niet helemaal uit te sluiten dat er ooit een keer autodiefstal heeft plaatsgevonden met behulp van een plastic flesje, maar er is ook geen enkel bewijs dat het ooit wel is gebeurd. De Nederlandse politie en de Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit waarschuwen in ieder geval niet voor deze truc.

Om deze reden beoordelen we de stelling 'de politie waarschuwt voor autodiefstal met behulp van een plastic flesje' als onwaar.