NU.nl checkt dagelijks berichten op hun betrouwbaarheid. Bewering: Mensen die aan de linkerkant van het bed slapen kunnen beter omgaan met stress.

Oordeel: onbewezen

Slaap jij aan de rechterkant van het bed? Dan kan jouw partner volgens Cosmopolitan en Gatsby beter met stress omgaan dan jij. Volgens de websites zou twee derde van de 'linksslapers' in een crisissituatie namelijk rustiger blijven dan hun rechts slapende partner. Vertelt je slaapplek echt zo veel over je persoonlijkheid?

Waar komt het vandaan?

Cosmopolitan verwijst in het eigen bericht naar een enquête uit 2015 van een Engelse beddenmaker. In dit onderzoek worden inderdaad allerlei persoonskenmerken aan je plaats in bed verbonden; linksslapers zouden hun baan leuker vinden, meer vrienden hebben en een positievere kijk op het leven hebben. Hoe goed linksslapers met stress om kunnen gaan, wordt echter nergens genoemd.

De cijfers die Cosmopolitan meldt, kunnen wel teruggevonden worden in een enquête onder drieduizend Britten, die in 2011 werd uitgevoerd door hotelketen Premier Inn. In dit onderzoek is wel gevraagd naar hoe goed mensen met stress om kunnen gaan.

Klopt het?

Wat opvalt, is dat in deze vragenlijst niet is gevraagd of mensen zelf goed met stress kunnen omgaan. De vraag was: Kun jij beter met een crisissituatie omgaan dan je partner? Twee derde van de linksslapers antwoordde hier bevestigend op.

Dit betekent natuurlijk niet dat zij dit ook daadwerkelijk kunnen. Het is mogelijk dat de meerderheid van de rechtsslapers denkt beter met een crisis om te kunnen gaan dan hun partner. Premier Inn vertelde aan NU.nl dat het bedrijf de antwoorden van de rechtsslapers niet meer heeft.

Het lijkt op basis van resultaten uit eerder onderzoek in ieder geval niet onlogisch dat ook veel rechtsslapers bevestigend hebben geantwoord op de vraag. Mensen schatten hun eigen vermogens vaak niet goed in. Automobilisten denken over het algemeen ook dat ze beter rijden dan 70 procent van de andere autobestuurders.

Kortom, dat twee derde van de linksslapers denkt dat ze beter met stress kunnen omgaan dan hun partner betekent niet dat ze dit ook echt doen.

Premier Inn heeft daarnaast ook geen gegevens meer over de deelnemers aan het onderzoek. Daardoor weten we ook niet of de bewering 'Twee derde van de linksslapers denkt beter met crisissituaties om te kunnen gaan dan hun partner' bewezen is.

Het is niet bekend of de deelnemers aan het onderzoek representatief zijn voor de rest van de Britse linksslapers. Misschien hebben alleen vrouwen de vragenlijst ingevuld en denken vrouwen anders over hoe zij met stress om kunnen gaan dan mannen. Dit valt bij gebrek aan informatie over de respondenten niet te controleren.

Ander onderzoek naar de slaapkant en persoonlijkheid is, voor zover bekend, niet gedaan.

Conclusie

Als jij en je partner ruzie hebben omdat jullie beiden aan de linkerkant van het bed willen slapen, dan is het argument dat je morgen een belangrijke presentatie hebt en beter met stress kunt omgaan als je aan de linkerkant slaapt geen heel sterk punt om in te brengen.

Er is één enquête die een verband legt tussen omgaan met crisissituaties en je slaapplek, maar in dit onderzoek is die vraag niet eens onderzocht; er is alleen gevraagd of linksslapers dénken dat ze beter met stress kunnen omgaan dan hun partner.

Om deze reden beoordelen we de stelling 'Mensen die aan de linkerkant van het bed slapen kunnen beter omgaan met stress' als onbewezen.

Heb jij een bericht of bewering gezien waarvan je de juistheid betwijfelt? Mail naar factcheck@nu.nl en dan gaan wij ermee aan de slag.