NU.nl checkt dagelijks berichten op hun betrouwbaarheid. Bewering: T-shirts met streepjes kunnen hoofdpijn veroorzaken.

Oordeel: grotendeels waar

Websites als Glamour en Beau Monde gaven ons vorige week een opvallende waarschuwing: pas op voor shirts met streepjes, want ze kunnen hoofdpijn veroorzaken. Volgens de websites is mogelijk niet alleen je shirt slecht voor je, maar zouden ook zebrapaden en roltrappen ervoor kunnen zorgen dat je hoofdpijn krijgt. Maar moet je nu echt al je streepjesshirts de deur uit doen?

Waar komt het vandaan?

Ongeveer een jaar geleden verschenen er veel berichten over het gevaar van het streepjesshirt. De aanleiding was toen een net gepubliceerd wetenschappelijk artikel van onderzoekers van onder meer het UMC Utrecht. Hoewel het onderzoek op epilepsie gericht was, vertelde het persbericht dat de resultaten mogelijk ook relevant zouden kunnen zijn voor mensen met migraine. Dat onderzoek werd ook nu door Glamour aangehaald.

Eén van de auteurs van het artikel, Dora Hermes, vertelt dat er is gekeken naar afbeeldingen die bij sommige mensen met epilepsie een aanval kunnen uitlokken. Dit hebben ze gedaan door de literatuur over dit onderwerp van de afgelopen veertig jaar te bestuderen.

Het type epilepsie dat onderzocht is, is lichtgevoelige epilepsie. Mensen met deze vorm van epilepsie kunnen bijvoorbeeld een aanval krijgen door een stroboscooplamp of lichtflitsen op de kermis. Ongeveer één op de tienduizend mensen heeft deze vorm van epilepsie. Bij kinderen en jongeren komt lichtgevoelige epilepsie vaker voor.

Klopt het?

Hermes legt aan NU.nl uit dat niet alleen lichtflitsen bij mensen met deze vorm van epilepsie een aanval kunnen veroorzaken, maar dat ook stilstaande afbeeldingen met een streeppatroon een aanval kunnen uitlokken. Waarom bepaalde patronen een aanval uitlokken is nog niet helemaal duidelijk. Het onderzoek van Hermes richtte zich op de mogelijke oorzaken hiervoor.

Hermes vertelt dat de belangrijkste vondst was dat de afbeeldingen die een epilepsieaanval kunnen veroorzaken ook voor een toename van een specifiek soort hersengolven zorgen: gamma-oscillaties. "De verwachting is dat hetzelfde mechanisme zowel de epileptische aanvallen als het ontstaan van deze hersengolven verklaart."

Volgens Hermes kunnen vooral strakke strepen waarbij het contrast hoog is, zoals zwart-witte strepen, voor een aanval zorgen. "In het dagelijks leven kunnen bijvoorbeeld lamellen, hekwerken en radiatoren dit soort hersensignalen veroorzaken. Bij mensen die echt heel gevoelig zijn, zoals kinderen met ernstige lichtgevoelige epilepsie, zou je inderdaad ook op je kleding moeten letten."

Bij een klein gedeelte van de mensen met epilepsie kan je dus voor de zekerheid beter geen streepjesshirt dragen. Maar hoe zit het dan met de hoofdpijn waar bijvoorbeeld Glamour over schreef? Hermes vertelt dat het mogelijk is dat ook sommige mensen met migraine last kunnen hebben van strepenpatronen. "Over de oorzaken van migraine weten we nog veel minder dan over epilepsie. Wat wel bekend is, is dat gevoeligheid voor licht, en daarmee ook gevoeligheid voor bepaalde patronen, relatief vaak voorkomt bij mensen met migraine."

Een klein gedeelte van de gezonde mensen, zonder epilepsie, is lichtgevoelig en zij kunnen dus ook klachten krijgen door streepjespatronen. Op basis van onderzoek onder personen die zich aanmeldden bij de luchtmacht en daarom op gevoeligheid voor licht zijn getest, wordt geschat dat tussen de 0,3 en 3 procent van de gezonde bevolking hier last van heeft. Hermes: "Gezonde lichtgevoelige mensen kunnen bij het zien van bepaalde strepenpatronen inderdaad ongemak ervaren, zoals optische vervormingen of hoofdpijn."

Conclusie

Volgens onderzoeker Hermes is het, als je gevoelig bent voor licht, inderdaad mogelijk dat je hoofdpijn van streepjes kunt krijgen. En het is bij heel gevoelige mensen dus ook mogelijk dat een streepjesshirt voor die klachten zorgt. Dat hangt wel af van het shirt; zwart-witte strepen zullen eerder een effect hebben dan grijze, en ook smalle strepen kunnen als meer vervelend worden ervaren dan heel brede.

Hoofdpijn krijgen door strepen is dus mogelijk, maar bij slechts een klein gedeelte van de bevolking. De meerderheid van de mensen zal geen hoofdpijn krijgen van streepjesshirts.

Om deze reden beoordelen we de stelling als grotendeels waar.

Heb jij een bericht of bewering gezien waarvan je de juistheid betwijfelt? Mail naar factcheck@nu.nl en dan gaan wij ermee aan de slag.