NU.nl checkt dagelijks berichten op hun betrouwbaarheid. Bewering: Een man in Finland werd vrijgesproken van verkrachting van een tienjarig meisje, omdat hij een migratieachtergrond heeft.

Oordeel: onbewezen

De weblog xandernieuws.punt.nl publiceerde op 6 mei een bericht met de volgende kop: "Seks met tienjarig meisje volgens rechter geen verkrachting als je migrant bent".

Volgens de website werd in Finland een 23-jarige man door de rechter vrijgesproken van verkrachting, terwijl hij wel seks had gehad met een meisje van tien jaar. Er zou een duidelijk verband bestaan tussen de vrijspraak en de migratieachtergrond van de dader.

De weblog xandernieuws.punt.nl is rechts-extremistisch. De site publiceert vooral artikelen die gericht zijn tegen immigranten en de Duitse, Franse en Nederlandse regering.

Waar komt het vandaan?

De bron van het bericht is Russia Today. Ook is het nieuws op meerdere Europese rechts-extremistische sites te vinden.

De zaak waarover wordt gesproken, is daarnaast in alle grote Finse media behandeld rond de eerste veroordeling en vooral na het hoger beroep in november 2017. De lokale Finse rechtbanken publiceren helaas geen uitspraken, maar op basis van de berichten in Finse en Engelstalige media is inderdaad op te maken dat een 23-jarige man in Finland niet is veroordeeld voor de verkrachting van een meisje van tien, terwijl volgens de rechtbank wel is bewezen dat hij seks met haar heeft gehad.

Verschillende media hebben de dader in deze zaak geïdentificeerd. Het is volgens de kranten een man met een Arabische achtergrond. Volgens de tweede krant van het land is de man een asielzoeker. Ook in andere Finse media is dit terug te vinden. Het valt niet met volledige zekerheid vast te stellen, maar het lijkt aannemelijk dat de dader inderdaad een migratieachtergrond heeft.

Zowel in eerste aanleg als in hoger beroep is de 23-jarige man schuldig bevonden aan seksueel misbruik van een minderjarige, maar niet aan het veel zwaardere vergrijp verkrachting. De man heeft een celstraf van drie jaar gekregen. In Finland leidde deze uitspraak tot veel onbegrip en verontwaardiging.

Waarom niet veroordeeld?

De reden voor de vrijspraak is de manier waarop de Finse wet verkrachting definieert. In Finland is wettelijk gezien bij verkrachting bewijs voor dwang noodzakelijk, ook al gaat het om een minderjarige. Seks met een minderjarige is in Finland altijd strafbaar, het is alleen niet automatisch verkrachting. De straffen voor verkrachting zijn een stuk hoger dan de straffen voor seks met een minderjarige. In deze zaak is er volgens de rechters geen bewijs voor dwang.

Finland is niet het enige land waarbij de wet zo is ingericht. Ook in Frankrijk ontstond vorig jaar veel onbegrip toen een Franse man van 28 jaar werd vrijgesproken van de verkrachting van een meisje van elf. Deze man werd alleen veroordeeld voor seksueel geweld. In Frankrijk is inmiddels een wetswijziging ingediend waardoor minder bewijs nodig is om iemand te veroordelen voor verkrachting als deze persoon seks heeft gehad met iemand van onder de vijftien jaar. In Finland heeft de minister van Justitie ook aangekondigd dat hij strengere wetten wil voor dit soort misdrijven.

In Nederland is het overigens ook altijd strafbaar om met een kind van onder de zestien jaar seks te hebben. De maximale straffen zijn hier een stuk hoger dan in Finland. Voor seks met een kind jonger dan twaalf is de maximale straf twaalf jaar cel. Is het gedupeerde kind tussen de twaalf en de zestien jaar, dan is de maximale straf acht jaar. Als er sprake is van geweld kunnen de straffen met een derde worden verhoogd.

Conclusie

Het klopt dat een 23-jarige man niet veroordeeld is voor de verkrachting van een meisje van tien, terwijl hij wel seks met haar heeft gehad. De reden hiervoor is dat in Finland ook bij minderjarigen moet worden aangetoond dat er sprake is van dwang voor een veroordeling voor verkrachting. Dwang kon in deze zaak volgens twee verschillende rechters niet worden aangetoond.

Hoewel we niet in het hoofd van de rechters kunnen kijken, lijkt het zeer onwaarschijnlijk dat de achtergrond van de dader een rol bij deze beslissing heeft gespeeld.

We beoordelen de stelling "een man in Finland werd vrijgesproken van verkrachting van een tienjarig meisje, omdat hij een migrant is" als onbewezen.