NU.nl checkt dagelijks berichten op hun betrouwbaarheid. Bewering: Tuinieren zorgt ervoor dat mensen langer leven.

Oordeel: onbewezen

Verschillende websites, zoals tipsenweetjes.nl, Margriet en mynd.nu schreven in de afgelopen maand dat tuinieren goed voor je is en dat je er langer door leeft. Maar is de planten water geven en het gras maaien echt zo gezond?

Het is in ieder geval niet de eerste keer dat er een verband wordt getrokken tussen tuinieren en een langer leven. In 2013 berichtte de BBC hier al over. Dit nieuwsbericht was gebaseerd op een Zweeds onderzoek naar zestigplussers. De Zweden zouden hebben laten zien dat deelnemers die regelmatig in de tuin bezig zijn een lagere kans hebben om vroegtijdig te overlijden.

Tuinieren echt goed voor je?

De Britse nationale gezondheidsdienst (NHS) reageerde in 2013 op het BBC-bericht. De gezondheidsorganisatie legde uit dat niet is bewezen dat de hogere levensverwachting uit het onderzoek alleen door tuinieren wordt veroorzaakt. Andere leefstijlfactoren, zoals voedingspatroon, spelen waarschijnlijk ook een rol.

Daarnaast schrijft de NHS dat het onderzoek gaat over alle fysieke activiteiten die geen sport zijn, niet alleen tuinieren. Klusjes doen in huis en naar huis fietsen vallen ook onder de onderzochte activiteiten. Volgens de NHS is het Zweedse onderzoek alleen aanvullend bewijs dat bewegen goed is voor je gezondheid, maar bewijst het niet dat je door tuinieren langer leeft.

Leef je langer?

Maar is er dan nog ander bewijs dat tuinieren je levensverwachting positief beïnvloedt? Esther Veen van Wageningen University & Research onderzoekt de gezondheidseffecten van tuinieren. Zij vertelt dat de stelling dat tuinieren voor een langer leven zorgt te algemeen is om er een uitspraak over te doen.

"Er zijn wel meerdere positieve gezondheidseffecten bekend van bezig zijn in de tuin. Een groene omgeving kan bijvoorbeeld zorgen voor minder stress en tuinieren is een fysieke activiteit, wat hoogstwaarschijnlijk goed is voor je gezondheid."

Hoeveel extra beweging je krijgt door tuinieren hangt volgens Veen wel af van de grootte van je tuin en wat je daarin onderneemt. "Onlangs heb ik onderzoek gedaan naar de gezondheidseffecten bij kankerpatiënten die tuinieren in een verhoogde bak van een vierkante meter, daaruit bleek dat de hoeveelheid fysieke activiteit bij tuinieren in zo'n bak vrij beperkt is. In een tuin van 100 vierkante meter zullen mensen waarschijnlijk veel meer bewegen. "

Dit is volgens Veen één van de redenen dat er geen algemene uitspraak over tuinieren en levensverwachting gedaan kan worden.

Recent onderzoek laat ook zien dat het type tuin van invloed is op de gezondheidseffecten van tuinieren. Een moestuin kan bijvoorbeeld extra gezondheidsvoordelen opleveren. Er is onderzoek dat aantoont dat mensen met een moestuin meer groenten en fruit eten en een andere studie laat zien dat ouderen met een volkstuin gezonder zijn dan hun buren zonder volkstuin.

Conclusie

Er zijn dus veel aanwijzingen dat tuinieren goed is voor je gezondheid; een groene omgeving zorgt voor lagere stressniveaus en je bent lekker fysiek bezig als je in de tuin werkt. Maar, zoals Veen zegt, is het heel lastig om een uitspraak over tuinieren en levensverwachting te doen.

Of je door alleen tuinieren langer leeft is in geen van de besproken onderzoeken exact onderzocht en wat je precies moet doen in de tuin om langer te leven wordt in geen van de nieuwsberichten uitgelegd. Leef je al langer als je een keer in de week tuiniert, of moet je dit dagelijks doen? Wat voor werk moet je eigenlijk in de tuin doen? Is alleen het gras maaien voldoende om langer te leven?

Om deze reden beoordelen we de stelling uiteindelijk als onbewezen.

Heb jij een bericht of bewering gezien waarvan je de juistheid betwijfelt? Mail naar factcheck@nu.nl en dan gaan wij ermee aan de slag.