NU.nl checkt dagelijks berichten op hun betrouwbaarheid. Bewering: Engelse scholen verwijderen analoge klokken uit klaslokalen, want jongeren kunnen niet meer klokkijken.

Conclusie: grotendeels onwaar

Jongeren zouden geen ouderwetse klok meer kunnen lezen en daarom kiezen Engelse onderwijzers ervoor om ze dan maar helemaal uit het klaslokaal te halen. Dat melden Metro en De Telegraaf op 25 april. Maar zeggen scholen de analoge klok echt gedag?

Waar komt het vandaan?

De bron van de Nederlandse nieuwsberichten is een interview dat onderwijsbestuurder Malcolm Trobe gaf aan de Britse krant The Telegraph. Trobe zit in het bestuur van de Britse vereniging van schoolbesturen (ASCL).

In The Telegraph vertelt hij dat jongeren moeite hebben met ouderwets klokkijken. Trobe zegt dat daarom analoge klokken uit “exam halls” worden verwijderd. Er worden volgens hem alleen klokken verwijderd uit de klaslokalen waar toetsen worden afgenomen. Van het compleet verbannen van de ouderwetse klok op Engelse scholen lijkt dus in ieder geval geen sprake.

Worden klokken echt verwijderd?

Trobe vertelde aan NU.nl dat hij de bewering over verdwijnende klokken maakte op basis van een gesprek op Twitter na een lerarenconferentie in Londen op 13 maart. Dit twittergesprek lijkt te zijn ontstaan nadat een onderwijsverslaggever van de website TES vanaf de conferentie de volgende tweet stuurde:

Op TES valt te lezen dat een docente op de conferentie vertelde dat haar leerlingen tijdens de eindtoetsen op de middelbare school moeite hadden met het lezen van de klok en slecht konden inschatten hoe ze in hun tijd zaten.

Verschillende docenten reageerden instemmend op Twitter. Een enkele leraar schreef dat ze inderdaad om deze reden analoge klokken had verwijderd uit de examenzalen. Op basis van deze reacties valt niet in te schatten op hoeveel scholen dit is gebeurd.

Trobe vertelt ons dat het om 'sommige' scholen gaat en hij benadrukt dat de meeste Britse leerlingen nog steeds prima kunnen klokkijken, maar dat ze over het algemeen sneller de tijd zien op een digitale klok. Om deze redenen worden volgens Trobe soms analoge klokken ingewisseld voor digitale klokken: "Dit is een onderdeel van het zo stressvrij mogelijke laten verlopen van toetsen."

Dat digitaal klokkijken makkelijker is, is niet iets van de laatste paar jaar. Een Amerikaans onderzoek onder basisschoolleerlingen uit 1997 liet al zien dat kinderen sneller digitaal klok leren lezen dan analoog.

In Nederland onderzoekt toetsenmaker Cito het klokkijk-niveau van basisschoolkinderen. Zij keken in het meest recente onderzoek (2010) naar zowel digitaal als analoog klokkijken. Uit dit onderzoek bleek geen verschil in de klokkijk-prestaties van leerlingen uit 2003 en 2010. 

Conclusie

Er is weinig bewijs voor het verwijderen van klokken op Engelse scholen, maar op basis van de Twitterberichten en de verklaring van onderwijsbestuurder Malcolm Trobe lijkt het volgende waarschijnlijk: op sommige scholen worden in sommige klaslokalen de analoge klokken vervangen, omdat leerlingen het iets makkelijker vinden om een digitale klok te lezen. Er ontbreekt bewijs voor het massaal lozen van analoge klokken en er is ook geen bewijs dat de gemiddelde Engelse scholier niet meer kan klokkijken.

De stelling "Engelse scholen verwijderen analoge klokken uit klaslokalen, want jongeren kunnen niet meer klokkijken" beoordelen we daarom als grotendeels onwaar.

Heeft u een bericht of bewering gezien waarvan u de juistheid betwijfelt? Mail naar factcheck@nu.nl en dan gaan wij ermee aan de slag.