NU.nl checkt dagelijks berichten op hun betrouwbaarheid. Bewering: De prijs van een pakje sigaretten kost vanaf 5 mei dit jaar 26 euro.

Beoordeling: onwaar

Volgens de website eatsmakelijk.nl wordt de prijs van een pakje sigaretten vanaf volgende maand 26 euro. Dit 'nieuws' werd ruim 1.200 keer gedeeld op Facebook. Maar klopt het dat je binnenkort echt ruim 20 euro voor een pakje sigaretten moet betalen?

Het bericht dat een pakje sigaretten 26 euro gaat kosten is in ieder geval niet nieuw. In 2016 ging op Facebook en verschillende andere sites al de waarschuwing rond dat een pakje sigaretten vanaf 2017 zoveel ging kosten.

De berichten uit 2016 bleken onzin te zijn. De prijs van een standaard pakje sigaretten ligt nu, in 2018, tussen de 6 en 7 euro. Ook het recente bericht van eatsmakelijk.nl klopt niet.

De laatste belastingverhoging op tabak is op 1 april 2018 ingevoerd. De prijs van een pakje sigaretten steeg toen met ongeveer 14 cent. In het door het kabinet vastgestelde belastingplan 2018 worden ook de belastingverhogingen voor de komende drie jaar beschreven: de komende jaren wordt tabak iedere keer op 1 januari iets duurder. In 2020 is daardoor de prijs van een pakje sigaretten zo'n 50 cent hoger dan nu. Uitgaande van de huidige prijzen zou een pakje sigaretten dan iets meer dan 7 euro gaan kosten.

Waar komt het vandaan?

Hoe is eatsmakelijk.nl dan toch op dit nieuws gekomen? Dat is niet duidelijk, maar de meest logische bron is een radio-optreden van het Vlaamse Kamerlid An Capoen op het Belgische Radio 1 op 4 mei 2016.

Zij reageerde op het nieuws dat Australië de prijs van een pakje sigaretten naar 29 euro ging verhogen. Capoen vond deze prijsstijging een goed plan en ze stelde voor zo'n verhoging ook in België door te voeren.

Over het beleid van Australië zei ze het volgende: "Australië probeert al de hele tijd een voortrekkersrol te spelen in de strijd tegen roken en is dus een zeer interessant voorbeeld om te volgen."

Vergelijk deze quote met de volgende zin uit het stukje van eatsmakelijk.nl: "Nederland probeert al de hele tijd een voortrekkersrol te spelen in de strijd tegen roken en is dus een zeer interessant voorbeeld voor andere landen om het op te volgen."

Op het land na zijn deze zinnen exact gelijk, terwijl de tweede zin zou zijn uitgesproken door een ander persoon dan An Capoen: John Sanders.

Kamerlid bestaat niet

Deze John Sanders zou volgens eatsmakelijk.nl een Nederlands Kamerlid en arts zijn. Bij controle op parlement.com blijkt dat er in de gehele parlementaire geschiedenis nog nooit een Kamerlid met de naam John Sanders is geweest. Het vermeende Nederlandse kamerlid John Sanders bestaat dus niet.

Hoe eatsmakelijk.nl op deze naam is gekomen en hoe ze op het bedrag van 26 euro zijn gekomen, is volstrekt onduidelijk.

Conclusie

De prijs van een pakje sigaretten wordt volgende maand niet 26 euro, zo blijkt uit de belastingplannen van het kabinet. Het vermeende Kamerlid dat op eatsmakelijk.nl die prijsverhoging naar 26 euro zou verdedigen, bestaat niet. De stelling "de prijs van een pakje sigaretten kost vanaf 5 mei 26 euro" beoordelen we daarom als onwaar.