NU.nl checkt dagelijks berichten op hun betrouwbaarheid. Bewering: Op je smartphone kijken zorgt voor een druk op je rug van 26 kilo.

Conclusie: onbewezen

De hele dag voorover op je telefoon zitten, je kunt je vast voorstellen dat dit niet heel goed is voor je rug. Maar volgens een artikel op tipsenweetjes.nl zorgt staren naar je telefoon voor een druk van wel 26 kilo op je rug. Is naar je telefoon kijken echt zo zwaar?

De bron van het tipsenweetjes-stuk is een onderzoek uit 2014 van de New Yorkse chirurg Kenneth Hansraj. Hij onderzocht op basis van een model hoeveel druk er op je ruggengraat komt te staan als je je hoofd naar voren buigt, de beweging die je ook maakt als je iets op je telefoon bekijkt. Volgens de chirurg kun je door naar beneden te kijken je rug met maximaal 27 kilo belasten. Ter verduidelijking: 27 kilo is het doorsnee gewicht van een kind van acht.

Dat naar beneden kijken zwaar is, komt door de zwaartekracht. Als je recht vooruit kijkt zorgt het gewicht van je hoofd als voor een druk van zo'n 5 kg op je rug, maar als je jouw hoofd buigt wordt de druk van je hoofd op de nek en rug groter.

Klopt het?

Uit eerder onderzoek blijkt dat je hoofd meestal in een hoek van 45 graden buigt als je naar je smartphone kijkt. Volgens het model van Hansraj zou dit voor een belasting van ongeveer 22 kilo zorgen. Dat naar je telefoon kijken je rug met 26 kilo belast is dus in ieder geval niet helemaal correct. Het is iets minder volgens het model van Hansraj, maar klopt het onderzoek van Hansraj wel?

De Nederlandse hoogleraar biomechanica, Jaap van Dieen zet hier vraagtekens bij. Van Dieen vertelt dat uit eigen onderzoek naar een "niet heel verschillende" beweging, het krommen van de rug, blijkt dat de extra belasting van de rug hierbij bescheiden is.

Op basis van dit onderzoek verwacht van Dieen dat de belasting van de rug bij het staren naar je telefoon ook beperkt zal zijn, en hoogstwaarschijnlijk geen 22 kilo. Hoeveel dit precies wel is, is bij zijn weten nog niet goed onderzocht.

Ook Maurits van Tulder, bewegingswetenschapper aan de VU geeft aan geen ander onderzoek te kennen waarbij de belasting van telefoonkijken op de rug is gemeten. Wel geeft hij aan dat het hoofd inderdaad zwaar is, maar dat onze rug de belasting in principe prima aankan. "Naar beneden kijken is een beweging die we heel vaak maken, ook als we een krant of een boek lezen."

Conclusie

De belasting van de rug bij het kijken naar een smartphone is volgens onderzoek van Kenneth Hansraj ongeveer 22 kilo, dat is iets minder dan de 26 kilo die tipsenweetjes.nl noemde. Het is alleen niet duidelijk of die 22 kilo wel klopt, uit onderzoek naar soortgelijke bewegingen blijkt dat de belasting daarbij veel lager is. Het is de vraag dus of de schatting van Hasraj klopt. Ander onderzoek naar de belasting van je rug door telefoonkijken hebben we niet kunnen vinden en is ook bij de experts die we spraken niet bekend. 

We beoordelen de stelling "op je smartphone kijken zorgt voor een druk op je rug van 26 kilo" als onbewezen.