Regelmatig komen op Facebook nieuwsberichten voorbij waar lezers vraagtekens bij plaatsen. NU.nl controleert die berichten in de nieuwe rubriek NUcheckt. Maar hoe meld je ze eigenlijk bij ons?

Met deze vier eenvoudige stappen rapporteer je nieuwsberichten waarvan je de inhoud in twijfel trekt

1. Rechtsboven in het Facebookbericht staat een pijltje dat naar beneden wijst. Klik daarop. Er verschijnt een menu.

2. Klik op de optie 'Bericht rapporteren'.

3. Vink de optie 'Het nieuwsbericht is nep' aan. Klik op 'Doorgaan'.

4. Klik op de optie 'Dit bericht markeren als nepnieuws'


Wat gebeurt er met mijn melding?

Op het moment dat je het bericht op Facebook hebt gerapporteerd als mogelijk nepnieuws, komt het bij NU.nl en de NieuwsCheckers van de Universiteit Leiden binnen op een speciale Facebookpagina.

Onze feitencheckers beoordelen welke berichten geschikt zijn voor een check en gaan aan de slag. NU.nl en de Universiteit Leiden voeren die controles onafhankelijk van elkaar uit. Op grond van die beoordeling wordt het bericht door ons gemarkeerd als waar of niet waar en schrijven we er een artikel over bij NUcheckt.

Als een bericht door beide teams is gecontroleerd, komt er op Facebook een melding bij te staan.

Mocht een bericht niet geschikt zijn voor een feitencheck, dan voeren wij geen beoordeling in en verschijnt er geen melding bij. De rapportering verloopt dan vanzelf.