NU.nl checkt dagelijks berichten die rondgaan op Facebook op hun betrouwbaarheid. Bewering: In Australië is een ruim vijf meter lang menselijk skelet opgegraven door archeologen.

Beoordeling: Niet waar

Zoals vaker het geval is, gaat het hier om een bericht dat een paar jaar oud is, maar regelmatig weer de kop opsteekt op sociale media. Onder meer de Nederlandse samenzweringswebsite World Unity heeft gemeld dat er in 2014 ruïnes van een pre-historische megalitische cultuur (vernoemd naar de grote stenen die door dergelijke beschavingen werden gebruikt om heiligdommen of grafmonumenten te bouwen) is ontdekt in de buurt van Uluru (Ayers Rock).

Vlakbij die ruïnes werd een menselijk skelet opgegraven dat maar liefst 5,3 meter lang is - het grootste ooit gevonden. "Theoretisch kan een vijf meter hoge hominide niet bestaan", zegt professor Hans Zimmer van de Universiteit van Adelaide in het artikel, dat wordt vergezeld door een aantal foto's van de vondst. "Hoewel deze ontdekking fascinerend is, zijn we vertrokken met meer vragen dan antwoorden."

De bewering dat er enorme menselijke skeletten zijn gevonden komt vaker voorbij. Eerder zou dat het geval zijn geweest in onder andere  Iran, Rusland en Saoedi-Arabië.

Waar komt het vandaan?

Medio 2014 meldde de website World News Daily Report (WNDR) dat een team van archeologen van de Australian National University (ANU) resten van een grote, meer dan vijftienhonderd jaar oude stad had gevonden in de buurt van de wereldberoemde zandstenen rotsformatie Uluru in het midden van Australië. De onderzoekers zouden "wat eruitziet als een koninklijk paleis, een paar tempels, grote regenwaterreservoirs, werkplaatsen en tientallen huizen" hebben opgegraven. Het belang van de ontdekking wordt in het stuk onderstreept dor ANU-professor en hoofd van de opgraving Walter Reese. 

Het nieuws over de vondst van het 5,3 meter lange menselijke skelet volgde een jaar later, in 2015. Het is ook afkomstig van WNDR en borduurt voort op het verhaal over de opgraving bij Uluru. In dit geval zou de vondst zijn gedaan door archeologen van de Universiteit van Adelaide, geleid professor Hans Zimmer.

De twee verhalen van World News Daily Report werden breed overgenomen door internationale websites. Zo publiceerde de Nederlandse site World Unity een letterlijke vertaling van het artikel over de vondst van het reusachtige skelet.

Waarom klopt het niet?

The Sydney Morning Herald schreef op 9 september 2014 dat de Australian National University wereldwijd in de belangstelling was komen te staan na het verhaal van WNDR over de vondst van de ruïnes. De krant wees fijntjes op een zogeheten disclaimer op de website, waarin staat: "Alle karakters die verschijnen in de artikelen op deze website - zelfs die gebaseerd op echte mensen - zijn volledig fictief en elke gelijkenis tussen hen en eender welke levende, dode of ondode personen is een puur wonder".

De Australian National University liet weten dat de door WNDR geciteerde professor Walter Reese niet bestaat. Dr. Duncan Wright van de archeologiefaculteit zei tegen de krant dat hij en collega's van andere kennisinstituten na de publicatie van het artikel werden platgebeld door de pers. Over het stuk zei hij: "Het heeft duidelijk echt tot de verbeelding gesproken. Ze hebben er duidelijk wat werk in gestoken om het verhaal samen te stellen, er is geen sprake van een in het oog springende grap." 

De foto van een archeologische vindplaats bij het stuk bleek afkomstig van een opgraving van piramides in Sedeinga, Noord-Sudan. 

Het verhaal over de vondst van het 5,3 meter lange menselijke skelet is net zo discutabel. Naast het feit dat de archeologische opgraving in kwestie niet bestaat, blijken ook de professoren Hans Zimmer en Adam Goldstein van de Universiteit van Adelaide fictieve personages. Wel bestaat er een Hans Zimmer die bekend is als componist van de muziek in grote Hollywoodfilms zoals Pirates of the Carribbean en Gladiator.

De foto's bij het stuk zijn duidelijk bewerkt, en twee van de afbeeldingen zijn afkomstig van de vondst van een mammoetfossiel in de Franse plaats Changis-sur-Marne, ten oosten van Parijs.

Conclusie

De verhalen over de archeologische vondsten in Australië die duiden op een prehistorische stad - die mogelijk werd bewoond door reuzen - doen sinds 2014 de ronde. Ze zijn afkomstig van World News Daily Report, dat zelf schrijft dat alle verhalen op de website nep zijn.

De aangehaalde Australische universiteiten hebben bevestigd dat de berichten niet op waarheid zijn gebaseerd. Bovendien is het beeldmateriaal bij de verhalen verkregen uit andere, niet-gerelateerde bronnen en in enkele gevallen overduidelijk bewerkt. We concluderen daarom dat de bewering dat er een 5,3 meter lang menselijk skelet is gevonden niet op waarheid berust.