Dinsdag 16 augustus 2022 | Het laatste nieuws het eerst op NU.nl
Cola light

NUcheckt: Is de zoetstof aspartaam die in light-frisdranken zit gevaarlijk?

Kunstmatige zoetstoffen die zitten in light-frisdranken, maar ook in snoep en zoetjes, lijken nog altijd omstreden. Met name aspartaam, de zoetstof die tweehonderd keer zoeter is dan suiker, blijft een slechte naam houden.
Door NU.nl

Recent dook op Facebook een oud artikel op van healthbytes.me waarin wordt beweerd dat aspartaam zeer giftig en zelfs dodelijk zou zijn. Het binnenkrijgen van het stofje zou ook kunnen leiden tot kanker.

De Europese Voedselveiligheidsautoriteit (EFSA) bestempelde aspartaam in 2013 echter als veilig. Het gebruik van de zoetstof moet dan wel onder de aanvaardbare dagelijkse inname van 40 milligram per kilo lichaamsgewicht blijven, dat komt neer op gemiddeld 2,5 liter frisdrank, ongeveer 17 glazen cola light per dag.

Volgens Het Voedingscentrum is aspartaam dan ook niet gevaarlijk en bestaan er geen studies die erop wijzen dat aspartaam slecht is voor de gezondheid of kankerverwekkend is.

Eiwitten

Aspartaam, met E-nummer E951, komt niet voor in de natuur. De zoetstof is opgebouwd uit de aminozuren asparaginezuur en fenylalanine, die weer de basis zijn van eiwitten. Volgens Het Voedingscentrum verwerkt ons lichaam aspartaam dan ook als ieder ander natuurlijk brokje eiwit.

Bij dit proces ontstaat een geringe hoeveelheid methanol, een stof die pas bij grote hoeveelheden een gevaar is voor de gezondheid, aldus de autoriteit.

Alleen mensen met de erfelijke stofwisselingsziekte phenylketonurie (PKU) kunnen fenylalanine niet afbreken. Daarom staat bij producten met aspartaam 'Bevat een bron van fenylalanine' op het etiket.

Omstreden

Aspartaam is al jaren omstreden. De slechte reputatie van de stof ontstond nadat het Italiaanse Ramazzini Instituut in 2006 en 2007 twee studies publiceerde, waaruit zou blijken dat aspartaam leidt tot kanker bij proefdieren.

De EFSA haalde de studie onderuit. De instantie concludeerde dat de ratten geen tumoren hadden door aspartaam, maar doordat de dieren chronische ontstekingen hadden aan de ademhalingsorganen. Ook de statistiek in het onderzoek bleek onzorgvuldig.

Desondanks wordt in artikelen zoals die verscheen op healthbytes.me vaak gerefereerd aan deze onderzoeken. Ook uitlatingen over andere ziektes of ernstige aandoeningen door aspartaam zijn volgens Het Voedingscentrum gebaseerd op onzorgvuldig onderzoek en onterechte conclusies.

NU.nl wijdde in 2015 een uitgebreid artikel aan de omstreden zoetstoffen in frisdranken:

Aanbevolen artikelen