Waar er tien jaar geleden nog nauwelijks zonnepanelen lagen op daken en in weilanden, is dat nu wel anders. Vorig jaar haalde Nederland bijna 10 procent van alle elektriciteit uit zonnestralen. Deze vier grafieken tonen de onstuimige groei van zonne-energie in ons land.

In 2011 lag er in heel Nederland zo'n 170 megawatt aan zonnepanelen, die samen genoeg elektriciteit produceerden voor krap 40.000 huishoudens. Vorig jaar werd in Drenthe een zonnepark geopend dat in zijn eentje bijna evenveel stroom produceert: 120 megawatt.

Door heel Nederland ligt er inmiddels ruim 14.000 megawatt aan zonnepanelen. Anderhalf miljoen huizen wekken op het dak zonne-energie op, maar er komen ook steeds meer panelen in weilanden, op bedrijfsdaken en zelfs op het water.

Bijna één Terschelling aan zonnepanelen

Nederland heeft naar schatting 44 miljoen zonnepanelen. Daarbij gaan we uit van een gemiddeld vermogen van 330 Wattpiek, een schatting van branchevereniging Holland Solar.

Als je al die miljoenen panelen naast elkaar plat op de grond zou leggen, zou je een gebied van meer dan 70 vierkante kilometer kunnen vullen. Dat is bijna zo groot als het eiland Terschelling.

Nederland is (bijna) koploper

Zonne-energie groeit in Nederland veel harder dan in andere landen. Alleen Australië heeft meer zonnevermogen per inwoner. In Europa gaat Nederland aan kop, gevolgd door Duitsland, België en Luxemburg.

Dat is opvallend, want omdat Nederland zo noordelijk ligt, leveren zonnepanelen hier relatief weinig stroom op. Hetzelfde paneel produceert in Spanje of Australië veel meer elektriciteit, omdat die landen dichter bij de evenaar liggen en dus meer felle zon opvangen. Bovendien is het er minder vaak bewolkt.

Panelen blijven in prijs dalen

De opwek van zonne-energie heeft zo sterk kunnen groeien, omdat de prijs van zonnepanelen enorm is gedaald. Inclusief installatie en omvormer ging de prijs van een set zonnepanelen in tien jaar tijd bijna 40 procent omlaag. Voor grote zonneparken is het prijsverschil nog groter, terwijl deze ook nog eens ruimhartig gesteund worden met subsidies.

Elektriciteitsnet moet verzwaard

In 2020 riep het Internationaal Energieagentschap zonne-energie officieel uit tot "goedkoopste elektriciteit in de geschiedenis". Maar om nog meer zonnestroom te kunnen gebruiken, zal in Nederland wel flink moeten worden geïnvesteerd in het elektriciteitsnet, dat op sommige plekken overbelast raakt.

Netbeheerders steken de komende tien jaar tientallen miljarden euro's in het verzwaren van het net, maar roepen ook op om werk te maken van energieopslag in bijvoorbeeld batterijen. Zo kan de grote hoeveelheid zonne-energie die midden op de dag wordt opgewekt, ook later nog worden gebruikt.