Om de nationale klimaatdoelen te halen, moeten we snel meer duurzame energie opwekken. Dat gebeurt onder meer met windmolens, maar omwonenden hebben daar vaak bezwaren tegen vanwege geluidsoverlast en slagschaduw. Maar wat is belangrijker: het belang van het klimaat of van de omwonenden? Daarover kun je discussiëren op ons reactieplatform NUjij.