NU.nl vraagt je om in te loggen voor extra artikelen over het klimaat. Zo krijg je toegang tot achtergrondstukken rond de klimaattop in Glasgow, de energietransitie en het steeds extremere weer. Ook krijg je de mogelijkheid om mee te praten met onze experts.

Als je inlogt, kun je al deze extra artikelen over het klimaat gratis lezen. Je vindt ze op een speciaal blok op onze voorpagina. Het blok zal de komende weken in het teken van de klimaattop in Glasgow staan. Na de top vind je daar meer verhalen over het klimaat in het algemeen.

Op dit blok gaan we voorbij het dagelijkse nieuws, beantwoorden we jouw vragen, kun je meepraten met onze experts en gaan we wekelijks dieper in op het klimaatnieuws bij jou om de hoek en in de wereld.

Al deze stukken zijn gratis voor jou, maar kosten ons extra tijd en geld om te maken. Die kosten verdienen we terug met advertenties. Door in te loggen op NU.nl zorg je ervoor dat we die advertenties voor een hogere prijs kunnen verkopen.

Dat doen we natuurlijk niet door jouw persoonlijke gegevens te delen met of te verkopen aan andere bedrijven. Maar als we iets meer over jou weten, kunnen we je bijvoorbeeld reclame voor auto's laten zien als je daar veel over leest. Of advertenties van de nieuwste films als je interesse hebt in dat onderwerp.

Daar hebben adverteerders meer geld voor over. Daardoor kunnen we blijven investeren in het verbeteren van NU.nl, zoals met extra artikelen over het klimaat en blijft het belangrijkste nieuws voor jou gratis.

Als je inlogt, maken we NU.nl ook meer op maat. Zo hoef je binnenkort niet meer op zoek naar de nieuwste artikelen die we sinds jouw laatste bezoek geplaatst hebben, maar worden die overzichtelijk bovenaan de voorpagina gezet.

Daarnaast zijn we druk bezig om ons aanbod aan regionaal nieuws verder uit te breiden. Als je inlogt, kun je het nieuws uit jouw stad op je voorpagina zetten.

En je kunt op reactieplatform NUjij vragen stellen aan de redactie en meediscussiëren over diverse onderwerpen.

Het aanmaken van een Mijn NU.nl-account is simpel. Als je gebruikmaakt van onze app, klik dan bovenin op het poppetje. Je ziet dan bovenaan 'NU.nl account' staan. Via onze website maak je een account aan door rechtsboven op 'Mijn NU.nl' te klikken.

Je komt de inlogfunctie ook tegen als je een van de artikelen over het klimaat op het blok leest.