Maandag begint de derde nucleaire top in Den Haag. Maar wat is er allemaal bereikt sinds de eerste nucleaire top werd gehouden in 2010?

Bij de top in Nederland is het de bedoeling om het gebruik van hoogverrijkt uranium en plutonium te verminderen. Deze materialen kunnen gebruikt worden bij de productie van kernwapens. 

Ook de afgelopen jaren zijn hier al afspraken over gemaakt.  Zo is er al veel hoogverrijkt uranium omgezet naar het minder gevaarlijke laagverrijkt uranium, waarmee geen kernwapens kunnen worden gemaakt.

Een overzicht: 

26 van de 28 landen die over tenminste 1 kilo hoogverrijkt uranium beschikten tijdens de eerste nucleaire top in 2010, hebben actie ondernomen om de hoeveelheid gevaarlijk nucleair materiaal te beperken.

Sinds de top in Seoul in 2012 is minstens 15 ton hoogverrijkt uranium omgezet naar laagverrijkt uranium. Dit staat gelijk aan ongeveer 500 kernwapens. Negen NSS-landen zijn nieuwe technieken aan het ontwikkelen om alleen laagverrijkt in plaats van hoogverrijkt uranium te gebruiken.  

Sinds 2009 hebben 12 landen wereldwijd (Libië, Roemenië, Taiwan, Servië, Turkije, Chili, Mexico, Oekraïne , Oostenrijk,Tsjechië ,Vietnam en Hongarije) al het hoogverrijkt uranium uit hun land verwijderd. Vijfttien landen hebben hoogverrijkt uranium of plutonium verplaatst naar een ander land of zijn daar nog mee bezig, soms zelfs geholpen door andere landen die onderdeel zijn van de NSS. Meestal zijn deze materialen overgebracht naar Rusland of de Verenigde Staten. Dit maakt de kans kleiner dat het nucleaire materiaal in verkeerde handen valt via smokkelroutes.

Slotverklaring

In de slotverklaring van de top in Den Haag moet onder meer staan dat landen hun voorraden hoogverrijkt uranium en plutonium zo klein mogelijk houden. Ook moeten de landen toezeggingen doen om de voorraden nog beter te beveiligen.

In 2016 is in Washington de laatste Nuclear Security Summit. Dan wordt de eindbalans opgemaakt.

Achtergronden: De inzet van de nuclaire top in Den Haag

Wat merken we van de NSS? l Wie komen er allemaal? l Dossier NSS