Nederland loopt voorop in de beveiliging van radioactieve materialen en wil die kennis graag delen als organisator van de Nuclear Security Summit in Den Haag.

Dat zegt Dick Schoof, Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid (NCTV), tegen NU.nl in een vooruitblik op de top in de Hofstad.
 
Op de NSS-top staat het wereldwijd terugdringen van radioactief materiaal en de beveiliging tegen nucleair terrorisme op de agenda. Vooral op dat laatste gebied is Nederland een van de koplopers. Dat is kennis die tijdens de top gedeeld kan worden, stelt Schoof.

"Rondom detectie en beveiliging wordt heel veel informatie gedeeld en er wordt met een flink aantal internationale organisaties samengewerkt. Bijvoorbeeld met het atoomagentschap IAEA, dat de boekhouding verzorgt, zodat we weten waar het materiaal is en gericht gezocht kan worden als er iets vermist wordt.
 
"Maar tegelijkertijd moet je met dit soort onderwerpen altijd oppassen dat je geen informatie deelt die juist weer gebruikt kan worden om die veiligheid te ondermijnen. Dat is het ingewikkelde in dit vak."

Belangstelling

Door analisten is vaak gesteld dat het niet de vraag is of, maar wanneer een aanslag met radioactief materiaal wordt gepleegd. Schoof vindt dat een overdreven stelling.

"Wat we ervan weten is dat er belangstelling is voor nucleair materiaal. Niet zozeer om met een echte nucleaire bom een aanslag te plegen, maar meer om materiaal te verzamelen en daar een 'vuile bom' mee te maken. Zo'n bom is een normaal explosief, alleen stop je daar nucleair of radiologisch materiaal in. Dat is een enge gedachte."

"Terrorisme gaat over het creëren van angst. Dus in die zin is het belangrijk dat er aandacht aan wordt besteed en dat we allerlei dingen doen om te voorkomen dat zo'n bom gemaakt kan worden."

Zwarte markt

Momenteel is er radioactief materiaal in omloop, dat vermoedelijk wordt aangeboden op de zwarte markt.

"Ik kan daar geen concrete voorbeelden van noemen", reageert Schoof. "In de inlichtingenwereld wordt daar wel eens over gesproken. Soms gaat het over nucleair materiaal, maar vergeet niet dat het ook radiologisch materiaal kan zijn zoals bijvoorbeeld in de medische wereld wordt gebruikt. Van dat materiaal kun je heel goed een vuile bom maken, dus daar zit wat meer zorg", stelt de coördinator.

"Ons Nationaal Forensisch Instituut vervult daar een belangrijke rol in, daar zit heel veel kennis, die ze ook naar het buitenland exporteren. Dus we weten hoe je radioactief materiaal kunt detecteren en hoe we de beveiliging moeten regelen."

Bekijk een gedeelte van het interview:

Veiligheidsmaatregelen

Schoof kan zich iets voorstellen van de ophef die in Nederland is ontstaan over de vergaande veiligheidsmaatregelen die bij de top in Den Haag komen kijken. 

"Ik denk dat voor veel Nederlanders maandag en dinsdag mobiliteitsproblemen ontstaan. Daar moeten we open en eerlijk over communiceren. Maar als je 48 wereldleiders in je land hebt, waarvan sommigen met een hoog risicoprofiel, dan moet je die goed beveiligen. Dat zijn we aan onze stand verplicht."
 
"We proberen een balans te houden tussen de maatregelen en het niet te veel hinderen van de samenleving. Maar er zit een aantal inbreuken in het openbare leven", bevestigt Schoof.

"Er zijn wegen deels afgesloten. Rondom het World Forum-gebouw gelden een aantal veiligheidsmaatregelen. Maar het is natuurlijk van belang dat ons land dit, behalve gastvrij, ook veilig organiseert", besluit Schoof. "Dat is voor ons imago en voor het aanzien van Nederland ontzettend belangrijk."

Beveiligen en reduceren is inzet nucleaire top Den HaagWat merken we van de NSS in Den Haag? | Wie komen er allemaal naar de NSS?