Een resolutie met nieuwe maatregelen tegen Noord-Korea wordt mogelijk maandag in stemming gebracht. De Verenigde Staten hebben een verzoek daartoe bij de VN-Veiligheidsraad ingediend.

De VS willen met deze resolutie onder meer een olie-embargo tegen het land instellen.

Landen mogen daarnaast geen textiel uit Noord-Korea importeren en ook geen Noord-Koreaanse arbeidskrachten inhuren. Voor leider Kim Jong-un geldt een reisverbod en zijn tegoeden worden bevroren, blijkt uit de kladversie die persbureau Reuters heeft ingezien.

Onduidelijk is of China en Rusland met deze maatregelen instemmen. Beide landen kunnen in de Veiligheidsraad een veto uitbrengen, waarmee de resolutie wordt geblokkeerd.

Kernproef

De voorgestelde maatregelen zijn een reactie op de recente kernproef die het regime in Pyongyang heeft uitgevoerd. Het was de zesde maal in korte tijd dat Noord-Korea, zeer tegen de wens van de internationale gemeenschap in, een kernproef uitvoerde.

De Europese Unie kondigde eerder deze week ook al aan strengere sancties tegen het land voor te bereiden.