De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties heeft woensdag unaniem ingestemd met nieuwe sancties tegen Noord-Korea. Het zijn de zwaarste sancties in twintig jaar tegen het land. 

Het regime in Pyongyang wordt gestraft voor de kernproef die het begin januari uitvoerde.

Alle vracht van en naar Noord-Korea wordt voortaan aan een inspectie onderworpen. Zestien Noord-Koreanen, onder wie handelsgezanten in Syrië, Iran en Vietnam zijn op een zwarte lijst van de VN geplaatst. Datzelfde geldt voor twaalf Noord-Koreaanse organisaties, bedrijven en instellingen.

De Verenigde Staten en China werden het eind vorige maand na zeven weken onderhandelen eens over sancties tegen Noord-Korea naar aanleiding van de kernproef van begin dit jaar. Steun van China, dat een vetorecht heeft, was cruciaal om een resolutie in de Veiligheidsraad aangenomen te krijgen.

Volgens Noord-Korea was de kernproef een succesvolle ondergrondse test met een waterstofbom, maar experts betwijfelen dat. De VS en Zuid-Korea zien de actie wel als een provocatie.

Video: Zwaarste sanctiepakket voor land in twintig jaar

Zware sancties tegen Noord-Korea
Zware sancties tegen Noord-Korea

Hulpbronnen

De sancties waaronder Noord-Korea nu zucht zijn de zwaarste die de VN een land de afgelopen twintig jaar hebben opgelegd, zei de Amerikaanse VN-ambassadeur Samantha Power.

Ze rechtvaardigde de maatregel met de stelling dat ''nagenoeg alle hulpbronnen van Noord-Korea worden aangewend voor zijn roekeloze en niet aflatende zucht naar massavernietigingswapens''. Volgens westerse diplomaten is het oogmerk van de sancties om Noord-Korea, net als Iran eerder, te bewegen een atoomakkoord te sluiten.

Koenders

De Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken Bert Koenders spreekt van ''een duidelijk en eensgezind signaal van de internationale gemeenschap aan Noord-Korea dat het niet ongestraft resoluties van de VN-Veiligheidsraad met voeten kan treden''.

Volgens Koenders betaalt de Noord-Koreaanse bevolking de tol voor het wangedrag van Pyongyang. Hij roept het regime op terug te keren naar de onderhandelingstafel.