DEN HAAG - ChristenUnie-voorman Arie Slob wil in de dagen na de verkiezingen van 12 september wel verkennende gesprekken voeren met politieke partijen over de formatie.

Dat zegt hij zaterdag in de Volkskrant. Nu de Tweede Kamer na de verkiezingen zelf aan zet is bij de formatie - eerder werd besloten dat niet meer door de koningin te laten regelen - vreest Slob voor chaos en vertraging.

Een verkenner kan zorgen dat er in de dagen tussen de verkiezingen en Prinsjesdag toch voortgang wordt gemaakt.

Twee maanden

''Het moet mogelijk zijn om binnen twee maanden een kabinet te vormen. Veel mensen van binnen en buiten de partij hebben me de afgelopen tijd gevraagd of ik de leiding wil nemen. Als er een beroep op me wordt gedaan, ben ik bereid'', aldus Slob, die na de verkenning het stokje wil overdragen aan de grootste partij om een informateur aan te stellen.

Slob denkt dat de lijsttrekkers van de grote partijen ''gedeukt uit de campagne komen''. Een kleine fractie kan tussen de partijen staan en helpen met onderhandelen. ''Het is eigenlijk gewoon corvee, maar het moet wel gebeuren, en snel.''

Ervaring

De ChristenUnie-leider vindt zichzelf geschikt voor de taak, omdat hij van alle fractieleiders de meeste ervaring heeft. ''Als leider van een middenpartij kan je niet altijd de zaken op scherp zetten en moet je bereid zijn bruggen te slaan. Ik heb dat de afgelopen jaren waargemaakt.''

De ChristenUnie ziet het liefst dat wordt vastgehouden aan de traditie om de majesteit een rol te geven bij de formatie, net als het CDA en de VVD. De Tweede Kamer heeft echter in het reglement van orde vastgelegd zelf het voortouw te nemen.

Beatrix

De exacte procedure rond de formatie lijkt sinds die tijd onduidelijk. Er zou een rol weggelegd kunnen zijn voor de voorzitter van de Kamer, maar ook voor de grootste partij. De Kamer moet in een debat een formatieopdracht geven en een informateur aanwijzen, maar dat gebeurt pas een ruime week na de verkiezingen.

Voorstanders van de nieuwe werkwijze, zoals D66, SP en PvdA, lieten eerder weten geen chaos te verwachten.''We zijn gewend om naar de majesteit te gaan. Maar nu komt het aan op politiek leiderschap. En sommigen hebben daarvoor een beetje koudwatervrees'', stelde D66-Kamerlid Gerard Schouw daarover.

Alles over de verkiezingen in ons dossier

Lees het profiel van Arie Slob