DEN HAAG - Als het verkiezingsprogramma van de VVD wordt doorgevoerd, zullen de files op de snelwegen in 2020 met 10 procent toenemen.

Alleen de PVV (12 procent) en het DPK van Hero Brinkman bereiken een grotere toename (15 procent). Dat blijkt uit de doorrekening van het Centraal Planbureau van tien partijprogramma's.

De files nemen toe doordat de belasting op de vergoeding voor woon- werkverkeer wordt teruggedraaid.

Extra investeringen in de aanleg van wegen zorgen ervoor dat de files niet nog verder toenemen. Onder de VVD zal het autogebruik met 2 procent stijgen, het gebruik van het openbaar vervoer zal met 2 procent dalen.

Koopkracht bij CDA onderuit, tekort nergens weggewerkt

Partijen pronken met doorberekeningen CPB

Alles over de aanstaande verkiezingen