DEN HAAG - Een groep leden van CDA en PvdA doet een beroep op hun partijen om de banden aan te halen.

Zo zouden beide Tweede Kamerfracties elkaar tijdens de kabinetsformatie op de hoogte moeten houden van de posities die worden ingenomen.

De ongeveer 20 CDA'ers en PvdA'ers, die zich hebben verenigd in het zogenoemde Vredenburgberaad, zijn blij dat politiek leiders Sybrand Buma (CDA) en Diederik Samsom (PvdA) zich de afgelopen tijd positief over de andere partij hebben uitgelaten.

De leden vinden dat onderlinge wrijving meteen moet worden besproken, zodat samenwerking in een kabinet mogelijk blijft. In het verleden was er volgens hen nogal eens sprake van stroeve verhoudingen.

Lokaal

Vicefractievoorzitter van de PvdA Jeroen Dijsselbloem zegt dat het om een puur lokaal initiatief gaat. De landelijke politiek is er niet bij betrokken. Wel is de sfeer tussen PvdA en CDA vergeleken met de tijd van Wouter Bos en Jan Peter Balkenende verbeterd.

In 2003 liepen formatiebesprekingen tussen beide partijen wegens 'gebrek aan chemie' op de klippen, terwijl ook het vierde kabinet-Balkenende (CDA, PvdA en ChristenUnie) geen warme vriendenclub was.

''Ik proef dat beide partijen die nogal zure periode achter zich willen laten'', aldus Dijsselbloem. Niettemin gaat de PvdA volgens hem niet met een speciale band met het CDA de kabinetsformatie in.