AMERSFOORT - Het CDA wil niets veranderen aan de abortuspraktijk in Nederland. De lijsttrekker van de ChristenUnie, André Rouvoet, daagde zijn CDA-collega Jan Peter Balkenende dinsdagavond in Amersfoort tevergeefs uit de wettelijke abortustermijn terug te brengen naar achttien weken.

Nu ligt de grens waarop vrouwen abortus mogen plegen nog op 24 weken. Die termijn is gekoppeld aan de levensvatbaarheid van de foetus buiten de moeder.

Rouvoet wees erop dat door medisch-wetenschappelijke ontwikkelingen te vroeg geboren baby's beter kunnen worden behandeld. Daarom zou de abortustermijn kunnen worden ingekort.

Maar het CDA is niet van plan de wet op dit punt te veranderen, zei partijleider Balkenende tijdens het christelijk lijsttrekkersdebat van het Nederlands Dagblad.

Gevoeligheden

Hij zei zich bewust te zijn van de gevoeligheden van de kwestie en stelde dat er wel goede voorlichting over abortus moet komen. SGP-lijsttrekker Kees van der Staaij, die ook deelnam aan het debat, is er wel voorstander van de termijn in te korten.

Wat hem betreft gaat de grens echter nog verder omlaag. Rouvoet zei dat hij bij het CDA nieuwe ambities op het gebied van abortus en euthanasie mist.

Medische ethiek

Van der Staaij waardeert de inzet van de ChristenUnie voor de medische ethiek in de afgelopen drie jaar, maar moest tot zijn spijt constateren dat het resultaat daarvan ''mager'' is.

Het beloofde samenhangende pakket van alternatieven voor abortus ''is er gewoon niet gekomen'', stelde de nieuwe voorman van de SGP. Rouvoet bestreed dat zijn partij weinig heeft bereikt. ''Er is een andere wind gaan waaien over deze thema's'', zei hij.

Vrijheid van onderwijs

Rouvoet riep Balkenende op om in navolging van de hypotheekrenteaftrek, die hij tot breekpunt heeft benoemd, ook aan te geven dat het CDA van de vrijheid van onderwijs afblijft. Maar zover ging de lijsttrekker van de christendemocraten niet.

Balkenende en Rouvoet kibbelden tijdens het debat verder onder meer over de koopkracht en de zorgkosten.

Zo hield de demissionaire premier vol dat het CDA in het algemeen de koopkracht behoudt, al erkende hij dat mensen individueel wel wat in hun portemonnee zullen voelen.

Zijn vicepremier stelde dat de ChristenUnie ''als ik even meega in de creatieve interpretatie van de cijfers'' minder weghaalt bij mensen dan het CDA.