DEN HAAG - Het Centraal Planbureau (CPB) en het Planbureau voor de Leefomgeving hebben van bijna alle politieke partijen die nu in de Tweede Kamer zitten de verkiezingsprogramma's doorgerekend.

Rita Verdonk en de Partij voor de Dieren hadden hier geen behoefte aan. Hieronder de belangrijkste verschillen op een rij.

Bezuinigingen eerste kabinetsperiode: VVD, CDA en SGP het meeste en SP, PvdA en GroenLinks het minste.

Maatregelen op lange termijn: VVD, D66, GroenLinks, CDA, PvdA en SGP besparen boven de 29 miljard euro die volgens CPB nodig is. SP en PVV komen ongeveer tot de helft.

Opvallend grotere bezuinigingen per beleidsterrein: VVD, CDA, D66 en SGP op sociale zekerheid. SP en PvdA op Defensie. PVV en VVD op ontwikkelingssamenwerking.

Effect op koopkracht en winst bedrijfsleven: Vooral bij SGP en CDA, maar ook bij D66, ChristenUnie, PVV en VVD, staat de koopkracht onder druk. SP en PvdA boeken een kleine stijging. Op de winstgevendheid van bedrijven komt bij de SP de meeste druk en het minste bij CDA.

Effect op werkgelegenheid: Meeste banengroei valt met VVD, GroenLinks, CDA en D66 te verwachten. De minste extra banen onstaan in de plannen van SP en PVV.

Bereikbaarheid en terugdringen files: VVD en PVV die geen kilometerheffing willen, boeken nauwelijks verbetering.

Woningmarkt: Maatregelen van CDA en PVV laten de prijzen van koopwoningen het meest ongemoeid, terwijl deze bij alle andere dalen. Stijgende huurprijzen worden, behalve door de SP en PVV, door alle partijen gestimuleerd. Vooral bij de VVD gaat de huur omhoog.

Zorgkosten: Het eigen risico en eigen betalingen in de ziektekostenverzekering gaan bij alle partijen omhoog, uitgezonderd de SP. In de volksverzekering AWBZ stijgen bij allemaal de eigen betalingen. Hier zitten de VVD, GroenLinks, ChristenUnie, PVV en D66 aan de bovenkant.

Marktwerking in de zorg: VVD, D66, CDA, ChristenUnie en SGP zijn op verschillende manieren duidelijk voor meer liberalisering. De SP helemaal niet.

Onderwijs: Vooral PvdA, GroenLinks, VVD, D66 en SGP werken aan betere scholen en een hoger kennisniveau van de beroepsbevolking. CDA en ChristenUnie zitten in de middenmoot, terwijl bij SP en PVV nauwelijks verbetering te zien is.

Aandacht milieu: GroenLinks neemt veruit de meeste maatregelen tegen uitstoot broeikasgassen. VVD en PVV de minste. PvdA, ChristenUnie, GroenLinks en D66 investeren het meest in milieuvriendelijkere vormen van energie, zoals wind en zon, terwijl VVD en PVV daarop bezuinigen.

Natuur versus landbouw: GroenLinks, SP en PvdA nemen de meeste maatregelen ten gunste van de natuur, maar deze raken boeren in hun bedrijven wel. Bij VVD en PVV gaat de natuurkwaliteit achteruit, maar bij de VVD zorgen maatregelen wel voor meer economische groei in de landbouw.