Goed nieuws! Het wordt weer mogelijk om te reageren onder artikelen van NU.nl. Met het nieuwe NUjij kan jij discussiëren en meepraten over het nieuws, in contact komen met de redactie en individuele journalisten en draag je bij aan artikelen.

Zo’n anderhalf jaar geleden stopten we met de mogelijkheid reacties te geven onder artikelen op NU.nl. We wilden meer focus op bijdragen met tips, foto’s en video’s en zagen de discussies steeds vaker op sociale media plaatsvinden.

We komen nu op dit besluit terug. We hebben inmiddels een manier gevonden om reacties op NU.nl mogelijk te maken die past bij NU.nl en iets toevoegt voor onze lezers. Vanaf vandaag zal je af en toe onder artikelen kunnen reageren en uiterlijk 1 mei zetten we de reacties op heel NU.nl open.

Om het reageren op NU.nl mogelijk te maken, gebruiken we de software Talk van The Coral Project, een samenwerking tussen onder meer The Washington Post en The New York Times. Met dit reactieplatform staan inhoudelijke discussies meer centraal, kunnen we onze lezers eenvoudig specifieke vragen stellen en is het mogelijk - deels automatisch - ongewenste reacties te verwijderen.

Toegevoegde waarde

We zijn altijd de toegevoegde waarde van reacties blijven zien. Als mensen op een inhoudelijke manier kunnen discussiëren over het nieuws zorgt dit voor meer begrip voor elkaars standpunten.

Bovendien geven mensen in diverse onderzoeken aan dat ze graag hun stem laten horen, bijvoorbeeld als ze het ergens mee oneens zijn. NU.nl is altijd neutraal en objectief geweest en zal dat blijven, maar reacties kunnen andere inzichten toevoegen aan onze nieuwsberichten en zorgen zo voor een diverser NU.nl.

Juiste plek

Het afgelopen anderhalf jaar hebben we gezien dat Facebook steeds minder vaak de juiste plek is voor discussiëren over het nieuws. Op Facebook kan iedereen alles zeggen en dat bevordert de kwaliteit van het gesprek niet.

Bij het nieuwe NUjij gelden duidelijke regels en zullen onze redacteuren erop toezien dat gesprekken iets bijdragen. Bovendien zullen de meest waardevolle reacties worden uitgelicht en kunnen gebruikers overlast eenvoudig melden.

Stel je vragen

Daarnaast zullen onze eigen journalisten zo veel mogelijk op jouw vragen en opmerkingen reageren en laten we ook BN’ers, sporters en politici in gesprek gaan met onze lezers. Het laatste nieuws lees je nog steeds op NU.nl, maar vanaf nu gaat het daaronder verder.

De huidige mogelijkheid om foto’s, video’s en tips niet openbaar in te sturen via het plusje in onze apps en via de website blijft naast het reactieplatform NUjij gewoon bestaan.

Aanmelden voor NUjij kan hier

Tip de redactie
Let op: Je browser is verouderd waardoor de website niet goed wordt weergegeven. Meer informatie over browser ondersteuning