Nelson Mandela sprak op belangrijke momenten gedenkwaardige woorden. Een kort overzicht.

ANC-persverklaring, 26 juni 1961: ''Voor mijzelf heb ik een keuze gemaakt. Ik zal Zuid-Afrika niet verlaten, noch zal ik mij overgeven. Alleen door ontbering, opoffering en strijd kan vrijheid worden gewonnen. De strijd is mijn leven. Ik zal voor vrijheid blijven vechten tot het einde van mijn dagen.''

Toespraak tijdens zijn proces, 20 april 1964: ''Ik heb het ideaal gekoesterd van een democratische en vrije samenleving, waarin alle personen samen zullen leven in harmonie en met gelijke kansen. Het is een ideaal waarvoor ik wil leven en dat ik nog hoop gerealiseerd te zien. Maar, edelachtbare, als het moet is het een ideaal waarvoor ik bereid ben te sterven.''

Vrijlating uit de gevangenis, 11 februari 1990: ''Ik sta hier niet voor u als een profeet, maar als een nederige dienaar van jullie, het volk. Jullie onvermoeibare en heldhaftige offers maakten het mogelijk voor mij om hier te zijn. Ik leg de resterende jaren van mijn leven daarom in jullie handen.''

Inauguratie als president van Zuid-Afrika, 10 mei 1994: ''De tijd voor genezing van de wonden is gekomen... het moment is gekomen om de kloven te overbruggen die ons verdelen. De tijd om te bouwen ligt voor ons.''

In 1999, het jaar waarin hij afscheid nam als president: ''Op mijn laatste dag wil ik er zeker van zijn dat zij die achterblijven zullen zeggen: 'de man die hier ligt, heeft zijn plicht gedaan voor zijn land en zijn volk'.''

Als ontvanger van de Ambassador of Conscience Award, 2006: ''Net als slavernij en apartheid is armoede niet natuurlijk. Het zijn mensen die armoede hebben gemaakt en armoede hebben getolereerd, en het zijn mensen die armoede zullen overwinnen.''