Met haar eerste volledig Nederlandstalige album Mens zoekt Wende Snijders naar wat mensen verbindt. 

Wende Snijders wil mensen binden door kwetsbaar te zijn
Wende Snijders wil mensen binden door kwetsbaar te zijn