De rechter heeft de evenementensector ongelijk gegeven in het kort geding dat tegen de Staat was aangespannen vanwege de nieuwste coronamaatregelen.

Twintig organisaties eisten vorige week vrijdag, een dag voor de nieuwe maatregelen ingingen, in de rechtbank in Den Haag dat alle evenementen en clubavonden weer worden toegestaan zonder beperkingen op het gebied van tijd en capaciteit.

De organisaties, waaronder Unmute Us, Apenkooi Events, ID&T en MOJO, willen af van de nieuwe regel dat er bij binnenevenementen maar 75 procent van de bezoekerscapaciteit toegelaten mag worden. Ook zijn ze het niet eens met de verplichte sluitingstijd om middernacht.

Volgens de rechter zijn de keuzes van de Staat echter navolgbaar. "Net als bij vorige kort gedingen over de coronamaatregelen overweegt de rechter dat zij zich terughoudend moet opstellen bij de beoordeling van deze nieuwe maatregelen."

De uitkomsten van het Fieldlab-onderzoek zijn volgens de rechter meegenomen in het OMT-advies aan het demissionaire kabinet. "Dat heeft geleid tot een besluit tot stapsgewijze versoepelingen met afschaffen van de anderhalvemetermaatregel, maar met aanvullende maatregelen voor binnenevenementen. Dat leidt niet tot ongerechtvaardigd onderscheid met andere branches. De noodzaak van de genomen maatregelen voor binnenevenementen is door de Staat uitgelegd en die uitleg is niet onbegrijpelijk."

'Worden moedeloos van de muur waar we tegenaan lopen'

De organisaties die naar de rechter waren gestapt, zijn diep teleurgesteld, laten ze in een reactie weten. "We worden moedeloos van de muur waar we telkens tegenaan lopen", aldus Jasper Goossen namens Unmute Us. "Het is frustrerend dat de rechter onze onderzoeksresultaten blijkbaar niet kan laten opwegen tegen willekeurige adviezen en besluiten van het OMT en het kabinet, maar wij zullen blijven strijden voor het behoud van onze sector."

MOJO-directeur Ruben Brouwer is verbijsterd en zegt zich te beraden op vervolgstappen. "Ruim anderhalf jaar geleden moesten wij als eerste dicht en nu staan we achteraan de rij om weer volledig open te mogen, ondanks al onze inspanningen. Het kabinet blijft inzetten op het nog langer gesloten houden van onze sector en heeft ons zelfs verzocht geen dancefeesten te organiseren, omdat het kabinet dit juridisch niet kon verbieden", aldus Brouwer.

"Wij beraden ons op te nemen stappen, maar we moeten en gaan ook door richting het najaar en wij zullen er alles aan doen om de evenementen voor de bezoekers en de artiesten op een zo goed mogelijke en veilige manier te organiseren."