Met de komst van een garantiefonds voor festivalorganisaties leek de Nederlandse festivalzomer gered te zijn, maar er heerst onduidelijkheid over de steun en een dreigend politietekort zadelt organisaties op met logistieke problemen.

In maart maakte het demissionaire kabinet bekend organisaties tegemoet te komen als hun evenementen in de tweede helft van dit jaar vanwege coronamaatregelen niet door kunnen gaan. Ze krijgen dan 80 procent van de gemaakte kosten terug als gift en ontvangen de rest als lening.

De regeling geldt voor festivals, concerten, sportevenementen en zakelijke evenementen in Nederland die gepland staan tussen 1 juli en 31 december 2021. De regel geldt niet voor organisaties die dit jaar voor het eerst een evenement opzetten. Een organisatie die gebruik wil maken van de regeling, weet echter nog steeds niet precies aan welke eisen allemaal voldaan moet worden.

Heidi van Hooff van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland zegt in de VPRO-podcast De Machine dat de Europese Unie nog steeds toestemming moet geven, omdat het bij het garantiefonds om staatssteun gaat.
"En die toestemmingsprocedure duurt gewoon heel lang. Toen ik begin maart op de klus gezet werd, hield ik er rekening mee dat de regeling op 1 mei open zou gaan, maar de procedure duurt wat langer."

"Tot de regeling officieel is goedgekeurd en gepubliceerd is in de Staatscourant (een digitale uitgave van de Nederlandse regering waarin regelingen worden gepubliceerd, red.), kunnen wij niet anders dan de sector zo goed mogelijk informeren over wat er wel en niet kan binnen de beperkingen die er zijn", aldus Van Hooff. "Ik mag de tekst van de regeling niet integraal beschikbaar stellen, maar er wel uit citeren. Dat maakt het lastig."

'We weten dat de druk hoog is'

Wel biedt de dienst ondernemers aan om conceptaanvragen in te sturen die dan door de dienst getoetst wordt op haalbaarheid. Officieel kunnen organisatoren dus nog geen aanvraag indienen voor het garantiefonds, maar wel een testaanvraag insturen om te kijken of ze eventueel voor de regeling in aanmerking komen.

"We weten dat de druk hoog is. Als de regeling pas vanaf 1 juli opengaat en je wilt iets organiseren in het eerste weekend van juli, dan wil je niet pas daarna te horen krijgen waar je aan toe bent. We gaan er niet van uit dat er nog wijzigingen in de regeling zelf komen, ook kunnen we de volgorde van binnenkomst niet beïnvloeden. We hebben 385 miljoen euro beschikbaar. Dat is heel veel geld, maar we weten ook dat evenementen heel veel geld kosten. Als een organisatie zijn verzoek pas op 15 juni indient en de pot leeg is, dan kunnen we eigenlijk niks meer doen."

Een ander knelpunt voor de festivals lijkt door een dreigend tekort aan agenten te ontstaan. Sommige evenementen kunnen dit najaar niet doorgaan, omdat er mogelijk niet genoeg politiecapaciteit is om de veiligheid te garanderen. Dat bevestigt voorzitter van de Nederlandse Politiebond Jan Struijs na berichtgeving van BNR. Volgens Struijs moeten er keuzes gemaakt worden in welke evenementen kunnen doorgaan en welke niet.

Nu er in het najaar waarschijnlijk weer evenementen kunnen plaatsvinden vanwege de versoepelingen van de coronamaatregelen, geven steden allerlei initiatieven door. "Maar dat weegt niet op tegen de beschikbaarheid van de politie. Er moeten pijnlijke keuzes gemaakt worden in welke evenementen kunnen doorgaan en welke niet. De politie is namelijk volledig door zijn menskracht heen, dus we zullen die schaarste moeten gaan verdelen", zegt Struijs.

De komende weken overleggen de partijen over hoe de politiecapaciteit verdeeld zal worden, aldus Struijs. Het is nu nog niet duidelijk welke evenementen eventueel geschrapt moeten worden van de landelijke agenda.