Maandag 26 september 2022 | Het laatste nieuws het eerst op NU.nl

Rechter: Efteling-componist kreeg te weinig geld voor pretparkmuziek

Buma/Stemra moet aanvullende vergoedingen betalen aan Maarten Hartveldt, zo oordeelde het gerechtshof van Amsterdam dinsdag. De componist, die themamuziek maakte die werd afgespeeld bij de wandelpaden in de Efteling en Toverland, kreeg jaarlijks nog geen 200 euro van de auteursrechtenorganisatie. Dat stond volgens Hartveldt niet in verhouding tot de mate waarin zijn muziek is afgespeeld.
Door NU.nl

Het hof deelt dit standpunt en vindt dat de componist voor dergelijk werk hogere tarieven in rekening mag brengen, omdat zijn muziek van "bijzonder belang" is voor een park als de Efteling.

Buma/Stemra ontvangt geld van pretparken dat de organisatie vervolgens uitkeert aan de componisten die de muziek in de parken maken. Het gerechtshof stelt dat zij deze gelden niet naar verhouding hebben uitgekeerd en dat zij dit hadden moeten verdelen op het daadwerkelijk gebruik in de parken. De organisatie moet Harteveldt daarom aanvullende vergoedingen terugbetalen, voor de Efteling gerekend vanaf 2011. Voor Toverland geldt dit vanaf 2013. Hoe hoog deze bedragen precies zijn, wordt in een aparte procedure vastgesteld.

De muziek voor het Brabantse pretpark werd in 2004 door Hartveldt gecomponeerd. De componist kreeg jaarlijks 198 euro uitgekeerd, volgens Hartveldt niet in verhouding met hoeveel zijn muziek in het park werd afgespeeld. Sinds 2006 zocht hij uit hoe de vergoeding zo laag kon zijn.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoondWij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

In 2017 werd muziek Hartveldt vervangen


Meerdere correspondentiewisselingen volgden, maar voor Hartveldt kwam hier geen duidelijk antwoord uit voort. In 2015 kreeg hij een brief van Buma/Stemra waarin zij de berekeningen op een rij zetten die leidden tot de 198 euro. Volgens de auteursrechtenorganisatie was dit het bedrag dat de componist krijgt voor zijn muziek die te horen was op het looppad naar De Efteling toe. Om onduidelijke redenen werd er niet gesproken over zijn andere composities die in het park te horen waren.

Volgens de organisatie was dit bedrag zo laag omdat de componist geen beroep zou hebben gedaan op niet-gesignaleerde werken, wat artiesten kunnen doen wanneer hun muziek niet wordt gedraaid op televisie of radio (de voornaamste mediums waarop muziek wordt gedraaid en aan de hand waarvan Buma/Stemra het jaarlijkse uitkeerbedrag bepaalt).

In 2017 hoorde Hartveldt dat zijn muziek werd vervangen wegens het 65e jubileum dat het park vierde. In 2018 kwam de zaak voor de rechter en werd Buma/Stemra in het gelijk gesteld omdat de organisatie zou hebben gehandeld 'conform haar beleid'. Hartveldt besloot hierop in hoger beroep te gaan.


Lees meer over:

EftelingMuziek

Aanbevolen artikelen